Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în două domenii:

     - Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale

     - Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

   În cadrul primului domeniu există și  posibilitatea studiului  în limba engleză. 

   Facultatea ocupă un spaţiu impresionant în campusul Leu din Bucureşti. Activităţile didactice se desfăşoară în două clădiri conţinând laboratoare, săli de curs şi seminarii, situate în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Căminul studenţesc, sala de sport,  cantine etc.

   Anul universitar este împărţit în două semestre egale, de câte 14 săptămâni, în care se desfăşoară cursuri, seminarii şi laboratoare. După încheierea fiecărui semestru, urmează trei săptămâni alocate sesiunii de examene. Practica studenţilor de anul III se desfăşoară în perioada verii, în companii şi instituții de profil.

   După 5 semestre de pregătire comună, studenții din cadrul domeniului  Electronică şi Telecomunicaţii  studiază diferențiat, în cadrul unui  program de studiu care poate fi: Electronică Aplicată (ELA),  Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST), Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii (RST)  și Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON). 

   În cadrul facutăţii se desfăşoară o  pregătire generală, una specifică şi una complementară. Pregătirea de bază include  cursuri ca: matematică, fizică,  limbaje de programare. Pregătirea specifică, constituind fundamentul pregătirii profesionale, se desfăşoară în domeniul complex al electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor iar cea complementară are loc prin studierea de limbi străine, economie, management, filozofie, sociologie, psihologie,  integrare europeană, cultură şi civilizaţie europeană, educaţie fizică. 

   Facultatea oferă  posibilitatea studiilor aprofundate, de masterat şi  doctorat.

   În facultate, privită ca un puternic centru de cercetare, există  o serie de direcţii principale  tradiţionale şi altele cu grad mare de noutate.

   Facultatea colaborează cu universităţi străine, iar diplomele obţinute la absolvire sunt recunoscute  în întreaga lume.

   Structura facultăţii este complexă incluzând resursele umane  şi patrimoniul.

   Noul context al învăţământul superior european aduce mutaţii profunde, evidențiind necesitatea asigurării de noi structuri pentru educaţia academică, noi planuri de învăţamânt, rezultate competitive privind performanţele obţinute de cadrele didactice şi absolvenţi, mobilităţi, aplicabilitatea practică a educaţiei, poziţie competitivă în  accesarea fondurilor pentru învăţământ şi cercetare, cadru general în care Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se înscrie și se remarcă în fiecare  an universitar.

 

   Adresa facultăţii este: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti, telefon: (021) 402.46.18.

 

Informaţii în completare