Începând cu data de 26 aprilie 2018 nu se mai încheie conventii cadru între firme și facultate pentru practica studenților din acest an universitar.

Până pe data de 25 mai 2018 se încheie convenția tripartită între facultate, firmă și student conform procedurii afișate pe site-ul facultății la secțiunea Procedura de semnare a convenței tripartite

Informaţii în completare