Admitere masterat septembrie 2019

Pentru sesiunea de admitere masterat septembrie 2019, Facultatea ETTI scoate la concurs 76 locuri buget și 94 locuri cu taxă, pentru domeniul "Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale".

Mai multe informaţii...

Admitere licenţă 2019

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2019 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 56 din locurile cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2019 ÎNCHIS și NU MAI ORGANIZEAZĂ SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE.

Candidații respinși se pot orienta către facultățile din UPB care organizează a doua sesiune de admitere. 

Data,                                           Decan,

26 iulie 2019                               Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU


Mai multe informaţii...

Program retragere dosare august 2019

Retragerea dosarelor de concurs admitere licență

Mai multe informaţii...

Anunț închidere sesiunea de admitere 2019

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2019 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 56 din locurile cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2019 ÎNCHIS și NU MAI ORGANIZEAZĂ SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE. 

Mai multe informaţii...

Admitere masterat iulie 2019

Pentru sesiunea de admitere masterat septembrie 2019, Facultatea ETTI scoate la concurs locuri buget și locuri cu taxă, la domeniile "Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" şi "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei".

Mai multe informaţii...

Admitere la şcoala doctorală

Şcoala Doctorală a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației-Bucureşti,

SD-ETTI-B

Admiterea la Doctorat – 2014

Mai multe informaţii...