Admitere la şcoala doctorală

Şcoala Doctorală a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației-Bucureşti,

SD-ETTI-B

Admiterea la Doctorat – 2014

 

Şcoala Doctoralǎ de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Bucureşti (SD-ETTI-B) organizează studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie electronicǎ şi telecomunicaţii.  Studiile  au o durată de 3 ani.

Înscrierea candidaţilor se va desfăşura în perioada 8 septembrie – 26 septembrie 2014.

Susţinerea probei de concurs, validarea rezultatelor, înmatricularea doctoranzilor şi semnarea contractelor de studii doctorale vor avea loc în perioada 29 septembrie -14 octombrie.

Au dreptul să participe  absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, obţinută în ţară sau străinătate.

Informaţiile privind dosarul de înscriere, desfăşurarea admiterii şi structura studiilor doctorale se găsesc pe pagina web a SD-ETTI-B: www.sdettib.pub.ro