Anunț închidere sesiunea de admitere iulie 2017

  • Imprimare

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2017 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 60 din cele 80 cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2017 închis și nu mai organizează sesiunea a doua de admitere.

Candidații care nu au fost admiși la ETTI se pot orienta către facultățile din UPB care organizează a doua sesiune de admitere; detalii de procedură şi număr de locuri la fiecare domeniu găsiţi pe site-urile facultăţilor: http://admitere.pub.ro/.

 

Data,                                           Decan,

24 iulie 2017                               Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU