Anunț închidere sesiunea de admitere 2019

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2019 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 56 din locurile cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2019 ÎNCHIS și NU MAI ORGANIZEAZĂ SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE. 


Candidații respinși se pot orienta către facultățile din UPB care organizează a doua sesiune de admitere.

 

Data,                                           Decan,

26 iulie 2019                               Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU