Admitere licență 2020

CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDII DE LICENȚĂ 2020

Numărul de locuri total disponibile pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) și distribuția acestora pe domenii de studii este:

 

Domeniul

Locuri / domeniu

Buget

Taxa

Licee rurale

IETTI

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

440

60

11

IETTI(E)

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - engleză

95

5

2

CTI

Calculatoare și Tehnologia Informației

100

10

4

În anul 2020 Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni, fiecare în parte cu trei faze distincte.

SESIUNEA 3 – ADMITERE – COMPLETARE  30 Iulie – 6 August 2020  

(cu fazele ÎnscriereAdmitereValidare și înmatriculare) 

 

 

Această sesiune este adresată candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat. Evaluarea performanțelor candidaților și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat 

 

Numărul de locuri disponibile în această sesiune este: 

 

Domeniul 

Locuri / domeniu 

Buget 

Taxă 

Licee rurale

SPS

IETTI 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

0 

25 

   

IETTI(E) 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale  engleză 

42 

10 

15

1

Candidatul specifică în ordine domeniile pe care le dorește. 

 

Despre domeniul IETTI(E) puteți citi aici. 

 

Faze de desfășurare:

 

Faza I – ÎNSCRIERE 30.07.2020 (ora 09:00) – 02.08.2020 (ora 16:00) 

Se desfășoară on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro. 

 

Conținutul dosarului de înscriere este detaliat în Anexa VII a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB. 

 

ATENȚIE: pentru domeniul IETTI(E) este necesară dovada de cunoaștere a limbii engleze. Dovada se poate face prin: 

  • Liceu absolvit în respectiva limbă de predare; 
  • Certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2); 
  • Probă pentru respectiva limbă de predare: 
  • Test UPB susținut în Sesiunea 1 sau în Sesiunea 2; 
  • Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat; 
  • Disciplină de tip limbă străină promovată în liceu cu media cel puțin 8,00 (pentru clasele a IX-a, a X-a ,a XI-a).  

 

La completarea datelor pe platformă folosiți diacritice și exact datele din acteVor fi procesate numai dosarele complete, conforme și marcate în platformă cu Finalizat. 

 

Taxa de înscriere este de 125 lei (a se vedea regulamentul de admitere). Candidații care au participat la Sesiunea 2 și care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit dar nu au fost redistribuiți sunt scutiți de taxa. 

 

Candidații vor fi ierarhizați pe baza Mediei Generale (MG): 

MG = (4*MC + NBac) / 5 , 

 unde NBac este media generală de la examenul de Bacalaureat, 

MC este Media notelor de concurs: 

 MC = (NC1+NC2) / 2, 

 unde NC1 este nota de la disciplina Matematică de la Bacalaureat, 

NC2 este nota de la disciplina Fizică sau Informatică de la Bacalaureat. 

 

Pentru detalii a se vedea regulamentul de admitere UPB. 

 

Faza II – ADMITERE

 

Stabilirea listelor cu candidații declarați admiși se face strict în ordinea mediilor generale MG și a opțiunilor exprimate prin fișa de înscriere. 

Rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs (vezi Anexa VII) și ordonării candidaților în funcție de MG, vor fi publicate în data de 3 august. 

Eventualele contestații cu privire la modul de desfășurare a concursului sau asupra rezultatelor acestuia se vor depune on-line la Comisia centrală de admitere, în termen de 24 ore de la anunțarea rezultatelor intermediare. Rezultatul analizării contestațiilor se va comunica în ziua următoare depunerii contestațiilor. 

Rezultatele finale privind admiterea din sesiunea 3 vor fi publicate la data de 5 august 2020. 

 

Faza III –Validare și înmatriculare 6 august (ora 08:00 - ora 16:00)

 

PROGRAMĂRI ÎNMATRICULARE

 

Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultății la care aceștia au fost declarați admiși. 

Validarea presupune: 

  • completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate (vezi Anexa VIII din Regulament), 
  • verificarea promovării examenului de Bacalaureat 
  • verificarea conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale furnizate. 

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III. 

 

SESIUNEA 2 – ADMITERE 05.07.2020 – 29.07.2020 - FINALIZAT

 

Pe 29 iulie la ora 16:00 s-au afișat listele după rerularea algoritmului cu cei admiși și înmatriculați în perioada 24-28 iulie, conform articolului Ses.II-5.27 din regulament.

 

SESIUNEA 1 – ADMITERE ANTICIPATĂ 01.06.2020 – 14.07.2020 - FINALIZAT 

 

Contact Comisia Locală de Admitere ETTI:

Tel: 0763 758 860 (program 30.07.2020 – 06.08.2020 între orele 09:00 – 16:00 )

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rezultatele examenului de admitere din sesiunile anterioare: 

Domeniul

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Calculatoare şi TI

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale, Români de pretutindeni,

licee rurale

Specializări cu taxă

Admitere 2020

Sesiunea 1

locuri 69 (RO) / 30 (EN) 30 1 0
medie 9.58 (RO) / 9.33 (EN)  9.81 8.02 -
Admitere 2019 locuri 535 100 17 75
medie 8.34 8.38 7,25 8.21
Admitere 2018 locuri 535 100  - 75 ETTI/10 CTI
medie 8,34 8,33  - 8,16/8,23
Admitere 2017 locuri 535 100 - 70 ETTI/10 CTI
medie  7.93  7,91  - 7,78/7,83 
Admitere 2016 locuri 510 105 2 75
medie 8.62 8.59 7.79 8.40

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50
medie 8.71 8.61 - 8.38

Domeniul

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Calculatoare şi TI Inginerie şi management Specializări cu taxă

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50

medie

8.71 8.61 - 8.38

Admitere 2014

locuri 500 100 - 50

medie

8.16 8.04 - 7.53

Admitere 2013

locuri 500 100 - 50

medie

7.89 7.77 - 7.30

Admitere 2012

locuri 500 100 - 50

medie

8.36 8.19 - 7.99

Admitere 2011

locuri

500

100

-

50

medie

7.79

7.61

-

6.77

Admitere 2010

locuri

474

103

50

50

medie

7.98

7.57

7.14

6.10

Admitere 2009

locuri

475

103

50

50

medie

8.30

8.14

7.86

7.33

Admitere 2008

locuri

475

103

50

50

medie

8.66

8.59

8.37

8.07

Admitere 2007

locuri

475

103

50

50

medie

8.52

8.35

8.12

7.81