Licență Sesiunea 1 - fără concurs

CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDII DE LICENȚĂ 2020 - SESIUNEA 1 - ADMITERE ANTICIPATĂ fără concurs

 

Perioada: 01.06.2020 (ora 08:00) – 14.07.2020 (ora 16:00)

Absolvenții de liceu cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși.

Condițiile de eligibilitate și documentele necesare sunt prezentate în Anexa VI a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB.

 

Extras din Anexa VI a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB – Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite

 

La ETTI vor fi luate în considerare următoarele olimpiade și concursuri împreună cu diferitele categorii de rezultate obținute (premii, mențiuni, participări, calificări), după cum urmează:

 

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE INTERNAŢIONALE

 

 1. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ
 2. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ
 3. CONCURSUL INTERNAȚIONAL „YOUNG PHYSICIST TOURNAMENT”
 4. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ (IOI)
 5. BALCANIADA DE MATEMATICĂ
 6. OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU FETE
 7. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA
 8. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A ȚĂRILOR DIN ASIA
 9. OLIMPIADA DE FIZICĂ A UNIUNII EUROPENE (EDIȚIA 2)
 10. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ȚĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ
 11. TURNEUL DE INFORMATICĂ
 12. BALCANIADA DE INFORMATICĂ

 

 

 

 

 Premianți, Participanți

OLIMPIADE NAȚIONALE ȘCOLARE

 

 1. MATEMATICĂ
 2. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ (cls. V-XII)
 3. FIZICĂ
 4. INFORMATICĂ
 5. ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII
 6. OLIMPIADA de INFORMATICĂ APLICATĂ -AcadNet

 

Premianți, participanți, calificați pentru etapa națională

 

Premii 1, 2, 3 la etapa județeană

CONCURSURI NAŢIONALE

 

 1. CONCURSUL DE FIZICĂ „EVRIKA”
 2. CONCURSUL DE FIZICĂ „ÖVEGES JÓZSEF-VERMES MIKLÓS”
 3. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „VRĂNCEANU - PROCOPIU”
 4. CONCURSUL DE MATEMATICA „Marcel Roșculeț”

 

 

Premii 1, 2, 3 la etapa națională

 

 

Faze de desfășurare:

 

Faza I - ÎNSCRIERE

01.06.2020 (ora 08:00) – 22.06.2020 (ora 16:00)

Se va desfășura on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro.

Conținutul dosarului de înscriere este detaliat în Anexa IV a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB.

 

Faza II - PRE-ADMITERE

19.06.2020 (ora 08:00) – 28.06.2020 (ora 16:00)

Afișarea rezultatelor intermediare: 26 iunie, ora 16:00.

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

Contestații depuse on-line până la 27 iunie ora 16:00,

Afișare rezultate finale privind pre-admiterea: 28 iunie, ora 16:00.

 

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

10.07.2020 (ora 08:00) – 14.07.2020 (ora 16:00)

Validarea:

 • completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate (vezi Anexa V a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB);
 • verificarea promovării examenului de Bacalaureat;
 • verificarea conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale furnizate.

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și 14 iulie, ora 16:00.

Afișare liste cu candidații admiși: 15 iulie, ora 12:00.

Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a II a concursului de admitere.