Licență sesiunea 1 - cu concurs

CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDII DE LICENȚĂ 2020 - SESIUNEA 1 - ADMITERE ANTICIPATĂ cu concurs

 

 

Perioada: 01.06.2020 (ora 08:00) – 14.07.2020 (ora 16:00)

Numărul de locuri disponibile pentru această sesiune la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) și distribuția acestora pe domenii de studii este:

IETTI

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

70 locuri

IETTI(E)

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - engleză

30 locuri

CTI

Calculatoare și Tehnologia Informației

30 locuri

Opțiunile candidaților sunt limitate la domeniile din facultatea ETTI(fără taxă).

Candidatul specifică în ordine domeniile pe care le dorește.

În această fază nu există posibilitatea de redistribuire pe locurile rămase libere de la alte facultăți.

Faze de desfășurare

 

Faza I - ÎNSCRIERE

01.06.2020 (ora 08:00) – 22.06.2020 (ora 16:00)

Se va desfașura on-line, pe platforma https://admitere.pub.ro.

Conținutul dosarului de înscriere este detaliat în Anexa IV a regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB.

 

Faza II - PRE-ADMITERE

19.06.2020 (ora 08:00) – 28.06.2020 (ora 16:00)

Afișare rezultate intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs (vezi Anexa IV) și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs: 26 iunie, ora 16:00.

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

Contestații: on- line până la 27 iunie, ora 16:00.

Afișare rezultate finale privind pre-admiterea: 28 iunie, ora 16:00.

 

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT

10.07.2020 (ora 08:00) – 14.07.2020 (ora 16:00)

Validarea:

  • completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate (vezi Anexa V);
  • verificarea promovării examenului de Bacalaureat;
  • verificarea conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale furnizate.

Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și 14 iulie, ora 16:00.

Afișare listele cu candidații admiși: 15 iulie, ora 12:00

Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din concursul de admitere.

Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării candidaților pre-admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea a II a concursului de admitere.

Pentru informare în timp real, pentru înscriere la concurs și pentru vizualizare rezultate candidații vor utiliza platforma on-line https://admitere.pub.ro.

 

Extras din regulamentul privind organizarea și desfășurarea

concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență în UPB.

 

Media generală: MG = (4*MC + NB) / 5

unde

MC este medie concurs: MC = (NC1+NC2) / 2

NB este nota pentru proba P3

 

Probe de concurs:

Proba 1:

P1 - bazată pe mediile obținute de candidat în timpul liceului la Matematică - vezi anexa II a regulamentului

Nota de concurs 1: NC1 = M

În funcție de specializarea și domeniul absolvit:

M = Ma = (M9 + M10 + M11)/3     sau     M = Mb = (M9 + M10) / 2  

unde M9, M10 și M11 reprezintă mediile anuale la disciplina Matematică, pentru clasele a IX-a, a X-a și respectiv a XI-a.

 

Proba 2:

P2bazată pe mediile obținute de candidat în timpul liceului la Fizică sau Informatică (la alegere) – vezi anexa II a regulamentului

Nota de concurs 2: NC2 = F sau NC2 = I (la alegerea candidatului)

F = (F9 + F10) / 2

I = (I9 + I10 + I11) / 3

unde F9, F10 reprezintă mediile anuale la disciplina Fizică, pentru clasele a IX-a și respectiv a X-a, iar I9, I10 și I11 reprezintă mediile anuale la disciplina Informatică, pentru clasele a IX-a, a X-a și respectiv a XI-a.

 

Proba 3:

P3 – bazată pe mediile generale obținute de candidat in timpul liceului și pe alte activități suplimentare – vezi anexa III a regulamentului

Nota de concurs 3: NB = (CG1 + CG2) /2

CG1 = (MG9 + MG10 + MG11) / 3

unde MG9, MG10 și MG11 sunt mediile generale anuale pentru clasele a IX-a, a X-a și respectiv a XI-a.

 

CG2 = min(NI, 10),

cu NI = NRCL + NRCJN + NPL + NPN + NAV + NRP + NCLS , detaliate mai jos.

În cele ce urmează se iau în considerare numai concursurile din domeniu tehnic sau al științelor.

 

Criteriul

Explicații generale și punctaje

NRCL

Număr concursuri locale (școală, oraș) la care candidatul a participat;

Fiecare concurs este punctat cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n2=4 puncte.

Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.

NRCJN

Număr concursuri județene/naționale/internaționale la care candidatul a participat.

Fiecare concurs este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu maxim n3=5 puncte.

Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.

NPL

Număr premii obținute la concursuri locale la nivel de cel puțin școală (școală, oraș, județ).

Fiecare concurs este punctat cu 1,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n4=6 puncte.

Se poate face dovada prin diploma de premiere.

NPN

Număr premii obținute la concursuri naționale/internaționale.

Fiecare concurs este punctat cu 3 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n5=10 puncte.

Se poate face dovada prin diploma de premiere.

NAV

Număr activități de voluntariat la care a participat.

Fiecare activitate este punctată cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n6=2 puncte.

Se poate face dovada prin poze, link-uri, adeverințe etc.

NRP

Număr „recomandări pentru inginerie” în favoarea candidatului, din partea profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare de UPB la admitere (matematică, fizică, chimie, economie, informatică), indiferent de materiile selectate de facultate pentru probele P1 și P2.

Se va lua în considerare cel mult 1 recomandare / disciplină.

Fiecare recomandare este punctată cu 2 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n7=4 puncte.

NCLS

Număr certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel cel puțin B2, eliberate de autorități recunoscute (Cambridge, Toefl, IELTS, DELF, DALF, DL, TestDaF etc.).

Fiecare certificat este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu maxim n8=3 puncte.