Lista programelor de masterat

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2020-2021 la ETTI  

 

21 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

  • 20 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

  • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Nou!  Catalogul disciplinelor la master 2020 - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

 

În funcție de domenii de specializare şi studiu: 

Telecomunicaţii

Denumire program

Responsabil

Advanced Wireless Communications (AWC)

Prof. Ion Marghescu

Comunicaţii mobile (CMob)

Prof. Octavian Fratu

Comunicaţii multimedia (CMM)

Prof. Cristian Negrescu

Managementul serviciilor şi reţelelor (MSR)

Prof. Roxana Zoican

Reţele integrate de telecomunicaţii (RITc)

Ș.L. Șerban Obreja

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii (TSAC)

Prof. Sorin Zoican

   

Denumire program

Responsabil

Telecomunicații (TC)

Prof. Simona Halunga

 

 

Obs: Program de masterat complementar "Telecomunicații" se adresează absolvenților secțiilor de licență din alte

domenii de studiu față de cele orientate către Telecomunicații.

 

Microelectronică

Denumire program

Responsabil

Advanced Computing in Embedded Systems (ACES)

Ș.L. Radu Hobincu

Advanced Microelectronics (AM)

Prof. Claudius Dan

Microelectronică şi nanoelectronică (MN)

Prof. Lidia Dobrescu

Microsisteme (MS)

Prof. Gheorghe Brezeanu

Nano-Bio-Inginerie și Managementul Mediului (NBIM)

Prof. Cristian Ravariu

Optoelectronică (OE)

Conf. Marian Vlădescu

 

Aplicaţii ale electronicii şi tehnologiei informaţiei

Denumire program

Responsabil

Electronică şi informatică aplicată (EIA)

Prof. Adriana Florescu

Electronică şi informatică medicală (EIM)

Conf. Dragoș Țarălungă

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Prof. Ioan Bacivarov

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul (IISC)

Prof. Radu Dogaru

Tehnologii integrate avansate în electronica auto (TAEA)

Prof. Alexandru Vasile

 

Semnal, imagine şi multimedia

Denumire program

Responsabil

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON)

Prof. Cristian Negrescu

Sisteme inteligente şi vederea artificială (SIVA)

Prof. Victor Neagoe

Tehnici avansate pentru imagistica digitală (TAID)

Prof. Constantin Vertan