Lista programelor de masterat 2021

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2021-2022 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

  • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

  • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

 În funcție de domenii de specializare şi studiu: 

Telecomunicaţii

Denumire program

Responsabil

Advanced Wireless Communications (AWC)  (în limba engleză)

Prof. Ion Marghescu          

Comunicaţii mobile (CMob)

Prof. Octavian Fratu        

Managementul serviciilor şi reţelelor (MSR)

Prof. Roxana Zoican     

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii (TSAC)

Prof. Sorin Zoican                  

 

Denumire program

Responsabil

Telecomunicații (TC)                                           

Prof. Simona Halunga

Obs: Programul de masterat complementar "Telecomunicații" se adresează absolvenților de licență din alte domenii de studiu decît cele ale facultății ETTI.

 

Microelectronică

Denumire program

Responsabil

Advanced Computing in Embedded Systems (ACES) (în limba engleză)

Ș.L. Radu Hobincu

Advanced Microelectronics (AM) (în limba engleză)

Prof. Claudius Dan

Microelectronică şi nanoelectronică (MN)

Prof. Lidia Dobrescu

Microsisteme (MS)

Prof. Gheorghe Brezeanu

Nano-Bio-Inginerie și Managementul Mediului (NBIM)

Prof. Cristian Ravariu

Optoelectronică (OE)

Conf. Marian Vlădescu

 

Aplicaţii ale electronicii şi tehnologiei informaţiei

Denumire program

Responsabil

Electronică şi informatică aplicată (EIA)

Prof. Adriana Florescu

Electronică şi informatică medicală (EIM)

Conf. Dragoș Țarălungă

Electric Vehicle Propulsion and Control (EPIC)  (în limba engleză) Conf. Octaviana Datcu

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Prof. Ioan Bacivarov

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul (IISC)

Prof. Radu Dogaru

Tehnologii integrate avansate în electronica auto (TAEA)

Prof. Alexandru Vasile

 

Semnal, imagine şi multimedia

Denumire program

Responsabil

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON)

Prof. Cristian Negrescu

Sisteme inteligente şi vederea artificială (SIVA)

Prof. Victor Neagoe

Tehnici avansate pentru imagistica digitală (TAID)

Prof. Constantin Vertan