Probe de concurs admitere masterat 2020

Concursul de admitere la studii universitare de masterat în anul universitar 2020-2021 constă din două probe.

 

Media generală de admitere, MG, se calculează (cu două zecimale, fără rotunjire), astfel:

MG = ( P1 + P2 ) / 2,

 

Unde P1 și P2 sunt mediile asociate celor două probe de concurs.

 

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de absolvire (P1) a studiilor universitare de licență sau a studiilor universitare de lungă durată.

 

P1 se va calcula astfel:

  • pentru absolvenții studiilor universitare de licență:

    • ciclu de licență de 4 ani: P1 = ( M1 + M2 + M3 + M4 + Mexamen_licenta ) / 5

    • ciclu de licență de 3 ani: P1 = ( M1 + M2 + M3 + Mexamen_licenta ) / 4

 

  • pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

P1 = ( M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + Mexamen_diploma ) / 6

 

unde M1 , M2 ,..., M5 sunt mediile anilor 1, 2, ...,5 de studii.

 

Proba 2probă orală, susținută on-line, constând dintr-un interviu și rezultând media, P2. Probele on-line vor fi înregistrate.

 

Repartizarea candidaţilor pe programe de studii, în cadrul Facultăţii ETTI se face în ordinea primei opţiuni şi a ordinii descrescătoare a mediilor generale de admitere, cu condiția ca P2 să fie minimum 5.00 (cinci), iar media generală MG minimum 6.00 (șase). Candidaţii care nu au fost repartizaţi la programul de masterat ce corespunde primei opţiuni sunt repartizaţi în ordinea opţiunilor exprimate la programele de masterat din cadrul Facultăţii ETTI, dacă acestea nu şi-au completat numărul maxim de candidaţi.