Documente necesare admitere masterat 2020

Documente necesare pentru înscrierea candidaților la programele de masterat în anul universitar 2020-2021:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. o fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
 3. diploma de bacalaureat;
 4. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteiacandidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 6. certificatul de naștere;
 7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 8. certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;
  • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;
 9. buletin/carte de identitate/pașaport;
 10. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere(50 RON în sesiunea din iulie);
 11. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 12. declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

 

Documentele se depun online sau se trimit prin poștă.

 

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

 

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

 

Candidații care doresc să urmeze un program de masterat în limba engleză pot afla mai multe informații aici!