Înmatriculări licență - sesiunea I

Înmatricularea se realizează personal sau prin împuternicire notarială la sediul facultății din B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București (zona Leu), în perioada 10-14 iulie 2020, conform programării făcute de fiecare candidat folosind link-ul Doodle primit pe adresa de e-mail cu care s-a făcut înscrierea pentru Sesiunea I – Admitere anticipată. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0763 758 860 (program Luni – Vineri 08:00 – 14:00).

 

 La înmatriculare sunt necesare următoarele documente: 

 1. Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceastaînsoțită de foaia matricolă Original 

 1. Certificatul de naștere al candidatului Original și Copie xerox 

 1. Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) Original și Copie xerox 

 1. 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). 

 1. Documentele încărcate în secțiunea Documente – Rezultate activități suplimentare Original și Copie xerox 

 1. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxăOriginal 

 1. Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Original 

 1. Declarație pe proprie răspunderesemnată de candidat Original 

 1. Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medicalOriginal 

 1. Certificat lingvistic (dacă este cazul) Original și Copie xerox 

 1. Dovada achitării taxei de înmatriculare Original 

 

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel: 

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar; 

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi: 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR) 

sau 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).