Înmatriculări licență - sesiunea II

Înmatricularea se realizează personal sau prin împuternicire notarială la sediul facultății din B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București (zona Leu), în perioada 24-28 iulie 2020, conform programării de mai jos.

Candidații care nu se pot prezenta la ora și data programată, sunt rugați să trimită un e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu codul de înscriere și cu o preferință de reprogramare în intervalele:

 • duminică 26 iulie orele 11-13
 • marți 28 iulie orele 13-16.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0763 758 860 (program Luni – Vineri 08:00 – 14:00).

 

 

 

La înmatriculare sunt necesare următoarele documente: 

 1. Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceastaînsoțită de foaia matricolă Original 

 1. Certificatul de naștere al candidatului Original și Copie xerox 

 1. Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) Original și Copie xerox 

 1. 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3x4 cm). 

 1. Documentele încărcate în secțiunea Documente – Rezultate activități suplimentare Original și Copie xerox 

 1. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxăOriginal 

 1. Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat. Original 

 1. Declarație pe proprie răspunderesemnată de candidat Original 

 1. Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medicalOriginal 

 1. Certificat lingvistic (dacă este cazul) Original și Copie xerox 

 1. Dovada achitării taxei de înmatriculare Original 

 
Pentru candidații care au mai studiat la altă instituție de învățământ superior, actele suplimentare ce trebuie aduse pot fi găsite aici.
 

 

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel: 

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar; 

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi: 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR) 

sau 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 

 

Programarea înmatriculărilor pentru sesiunea a 2-a

 

 Data și ora Cod însciere 
24 iulie 2020 08:00 S2.4.A001
24 iulie 2020 08:00 S2.4.A004
24 iulie 2020 08:00 S2.4.A006
24 iulie 2020 08:10 S2.4.A008
24 iulie 2020 08:10 S2.4.A009
24 iulie 2020 08:10 S2.4.A010
24 iulie 2020 08:20 S2.4.A011
24 iulie 2020 08:20 S2.4.A012
24 iulie 2020 08:20 S2.4.A014
24 iulie 2020 08:30 S2.4.A018
24 iulie 2020 08:30 S2.4.A020
24 iulie 2020 08:30 S2.4.A025
24 iulie 2020 08:40 S2.4.A026
24 iulie 2020 08:40 S2.4.A027
24 iulie 2020 08:40 S2.4.A028
24 iulie 2020 08:50 S2.4.A029
24 iulie 2020 08:50 S2.4.A030
24 iulie 2020 08:50 S2.4.A031
24 iulie 2020 09:00 S2.4.A032
24 iulie 2020 09:00 S2.4.A036
24 iulie 2020 09:00 S2.4.A037
24 iulie 2020 09:10 S2.4.A038
24 iulie 2020 09:10 S2.4.A041
24 iulie 2020 09:10 S2.4.A043
24 iulie 2020 09:20 S2.4.A045
24 iulie 2020 09:20 S2.4.A048
24 iulie 2020 09:20 S2.4.A052
24 iulie 2020 09:30 S2.4.A054
24 iulie 2020 09:30 S2.4.A056
24 iulie 2020 09:30 S2.4.B001
24 iulie 2020 09:40 S2.4.B002
24 iulie 2020 09:40 S2.4.B005
24 iulie 2020 09:40 S2.4.B007
24 iulie 2020 09:50 S2.4.B010
24 iulie 2020 09:50 S2.4.B012
24 iulie 2020 09:50 S2.4.B013
24 iulie 2020 10:00 S2.4.B014
24 iulie 2020 10:00 S2.4.B015
24 iulie 2020 10:00 S2.4.B016
24 iulie 2020 10:10 S2.4.B017
24 iulie 2020 10:10 S2.4.B018
24 iulie 2020 10:10 S2.4.B019
24 iulie 2020 10:20 S2.4.B020
24 iulie 2020 10:20 S2.4.B021
24 iulie 2020 10:20 S2.4.B022
24 iulie 2020 10:30 S2.4.B024
24 iulie 2020 10:30 S2.4.B027
24 iulie 2020 10:30 S2.4.B028
24 iulie 2020 10:40 S2.4.B031
24 iulie 2020 10:40 S2.4.B035
24 iulie 2020 10:40 S2.4.B036
24 iulie 2020 10:50 S2.4.B038
24 iulie 2020 10:50 S2.4.B042
24 iulie 2020 10:50 S2.4.B045
24 iulie 2020 11:00 S2.4.B046
24 iulie 2020 11:00 S2.4.B049
24 iulie 2020 11:00 S2.4.B052
24 iulie 2020 11:10 S2.4.B055
24 iulie 2020 11:10 S2.4.B056
24 iulie 2020 11:10 S2.4.B058
24 iulie 2020 11:20 S2.4.B059
24 iulie 2020 11:20 S2.4.B064
24 iulie 2020 11:20 S2.4.B068
24 iulie 2020 11:30 S2.4.B069
24 iulie 2020 11:30 S2.4.B072
24 iulie 2020 11:30 S2.4.B073
24 iulie 2020 11:40 S2.4.B077
24 iulie 2020 11:40 S2.4.B078
24 iulie 2020 11:40 S2.4.B079
24 iulie 2020 11:50 S2.4.B080
24 iulie 2020 11:50 S2.4.B081
24 iulie 2020 11:50 S2.4.B082
24 iulie 2020 12:00 S2.4.B084
24 iulie 2020 12:00 S2.4.B085
24 iulie 2020 12:00 S2.4.B088
24 iulie 2020 12:10 S2.4.B089
24 iulie 2020 12:10 S2.4.B090
24 iulie 2020 12:10 S2.4.B094
24 iulie 2020 12:20 S2.4.B095
24 iulie 2020 12:20 S2.4.B104
24 iulie 2020 12:20 S2.4.B105
24 iulie 2020 12:30 S2.4.B107
24 iulie 2020 12:30 S2.4.B108
24 iulie 2020 12:30 S2.4.B109
24 iulie 2020 12:40 S2.4.B114
24 iulie 2020 12:40 S2.4.C002
24 iulie 2020 12:40 S2.4.C004
24 iulie 2020 12:50 S2.4.C006
24 iulie 2020 12:50 S2.4.C009
24 iulie 2020 12:50 S2.4.C012
24 iulie 2020 13:00 S2.4.C013
24 iulie 2020 13:00 S2.4.C014
24 iulie 2020 13:00 S2.4.C019
24 iulie 2020 13:10 S2.4.C025
24 iulie 2020 13:10 S2.4.C027
24 iulie 2020 13:10 S2.4.C029
24 iulie 2020 13:20 S2.4.C030
24 iulie 2020 13:20 S2.4.C032
24 iulie 2020 13:20 S2.4.C035
24 iulie 2020 13:30 S2.4.C037
24 iulie 2020 13:30 S2.4.C038
24 iulie 2020 13:30 S2.4.C039
24 iulie 2020 13:40 S2.4.C040
24 iulie 2020 13:40 S2.4.C041
24 iulie 2020 13:40 S2.4.C042
24 iulie 2020 13:50 S2.4.C043
24 iulie 2020 13:50 S2.4.C044
24 iulie 2020 13:50 S2.4.C045
24 iulie 2020 14:00 S2.4.C047
24 iulie 2020 14:00 S2.4.C049
24 iulie 2020 14:00 S2.4.C051
24 iulie 2020 14:10 S2.4.C052
24 iulie 2020 14:10 S2.4.C054
24 iulie 2020 14:10 S2.4.C055
24 iulie 2020 14:20 S2.4.C058
24 iulie 2020 14:20 S2.4.C059
24 iulie 2020 14:20 S2.4.C061
24 iulie 2020 14:30 S2.4.C066
24 iulie 2020 14:30 S2.4.C067
24 iulie 2020 14:30 S2.4.C068
24 iulie 2020 14:40 S2.4.C070
24 iulie 2020 14:40 S2.4.C074
24 iulie 2020 14:40 S2.4.C075
24 iulie 2020 14:50 S2.4.C076
24 iulie 2020 14:50 S2.4.C079
24 iulie 2020 14:50 S2.4.C081
24 iulie 2020 15:00 S2.4.C083
24 iulie 2020 15:00 S2.4.C084
24 iulie 2020 15:00 S2.4.C086
24 iulie 2020 15:10 S2.4.C087
24 iulie 2020 15:10 S2.4.C090
24 iulie 2020 15:10 S2.4.C092
24 iulie 2020 15:20 S2.4.C093
24 iulie 2020 15:20 S2.4.C094
24 iulie 2020 15:20 S2.4.C095
24 iulie 2020 15:30 S2.4.C099
24 iulie 2020 15:30 S2.4.C102
24 iulie 2020 15:30 S2.4.C104
24 iulie 2020 15:40 S2.4.C109
24 iulie 2020 15:40 S2.4.C110
24 iulie 2020 15:40 S2.4.C116
24 iulie 2020 15:50 S2.4.C120
24 iulie 2020 15:50 S2.4.D001
24 iulie 2020 15:50 S2.4.D002
25 iulie 2020 08:00 S2.4.D003
25 iulie 2020 08:00 S2.4.D008
25 iulie 2020 08:00 S2.4.D011
25 iulie 2020 08:10 S2.4.D014
25 iulie 2020 08:10 S2.4.D015
25 iulie 2020 08:10 S2.4.D017
25 iulie 2020 08:20 S2.4.D018
25 iulie 2020 08:20 S2.4.D020
25 iulie 2020 08:20 S2.4.D021
25 iulie 2020 08:30 S2.4.D022
25 iulie 2020 08:30 S2.4.D023
25 iulie 2020 08:30 S2.4.D026
25 iulie 2020 08:40 S2.4.D027
25 iulie 2020 08:40 S2.4.D028
25 iulie 2020 08:40 S2.4.D031
25 iulie 2020 08:50 S2.4.D032
25 iulie 2020 08:50 S2.4.D034
25 iulie 2020 08:50 S2.4.D036
25 iulie 2020 09:00 S2.4.D038
25 iulie 2020 09:00 S2.4.D039
25 iulie 2020 09:00 S2.4.D043
25 iulie 2020 09:10 S2.4.D044
25 iulie 2020 09:10 S2.4.D045
25 iulie 2020 09:10 S2.4.D046
25 iulie 2020 09:20 S2.4.D049
25 iulie 2020 09:20 S2.4.D050
25 iulie 2020 09:20 S2.4.D051
25 iulie 2020 09:30 S2.4.D053
25 iulie 2020 09:30 S2.4.D054
25 iulie 2020 09:30 S2.4.D055
25 iulie 2020 09:40 S2.4.D057
25 iulie 2020 09:40 S2.4.D058
25 iulie 2020 09:40 S2.4.D062
25 iulie 2020 09:50 S2.4.D065
25 iulie 2020 09:50 S2.4.D067
25 iulie 2020 09:50 S2.4.D068
25 iulie 2020 10:00 S2.4.D069
25 iulie 2020 10:00 S2.4.D076
25 iulie 2020 10:00 S2.4.D077
25 iulie 2020 10:10 S2.4.D080
25 iulie 2020 10:10 S2.4.D081
25 iulie 2020 10:10 S2.4.D083
25 iulie 2020 10:20 S2.4.D085
25 iulie 2020 10:20 S2.4.D088
25 iulie 2020 10:20 S2.4.D090
25 iulie 2020 10:30 S2.4.D091
25 iulie 2020 10:30 S2.4.D092
25 iulie 2020 10:30 S2.4.D093
25 iulie 2020 10:40 S2.4.D094
25 iulie 2020 10:40 S2.4.D095
25 iulie 2020 10:40 S2.4.D097
25 iulie 2020 10:50 S2.4.D099
25 iulie 2020 10:50 S2.4.D100
25 iulie 2020 10:50 S2.4.D101
25 iulie 2020 11:00 S2.4.D102
25 iulie 2020 11:00 S2.4.D105
25 iulie 2020 11:00 S2.4.D108
25 iulie 2020 11:10 S2.4.E002
25 iulie 2020 11:10 S2.4.E003
25 iulie 2020 11:10 S2.4.E006
25 iulie 2020 11:20 S2.4.E007
25 iulie 2020 11:20 S2.4.E010
25 iulie 2020 11:20 S2.4.E011
25 iulie 2020 11:30 S2.4.E012
25 iulie 2020 11:30 S2.4.E013
25 iulie 2020 11:30 S2.4.E014
25 iulie 2020 11:40 S2.4.E015
25 iulie 2020 11:40 S2.4.F001
25 iulie 2020 11:40 S2.4.F004
25 iulie 2020 11:50 S2.4.F005
25 iulie 2020 11:50 S2.4.F007
25 iulie 2020 11:50 S2.4.F008
25 iulie 2020 12:00 S2.4.F009
25 iulie 2020 12:00 S2.4.F012
25 iulie 2020 12:00 S2.4.F013
25 iulie 2020 12:10 S2.4.F017
25 iulie 2020 12:10 S2.4.F018
25 iulie 2020 12:10 S2.4.F020
25 iulie 2020 12:20 S2.4.G001
25 iulie 2020 12:20 S2.4.G002
25 iulie 2020 12:20 S2.4.G005
25 iulie 2020 12:30 S2.4.G008
25 iulie 2020 12:30 S2.4.G009
25 iulie 2020 12:30 S2.4.G010
25 iulie 2020 12:40 S2.4.G014
25 iulie 2020 12:40 S2.4.G016
25 iulie 2020 12:40 S2.4.G018
25 iulie 2020 12:50 S2.4.G022
25 iulie 2020 12:50 S2.4.G023
25 iulie 2020 12:50 S2.4.G026
25 iulie 2020 13:00 S2.4.G027
25 iulie 2020 13:00 S2.4.G033
25 iulie 2020 13:00 S2.4.G036
25 iulie 2020 13:10 S2.4.G037
25 iulie 2020 13:10 S2.4.G041
25 iulie 2020 13:10 S2.4.G042
25 iulie 2020 13:20 S2.4.G043
25 iulie 2020 13:20 S2.4.G045
25 iulie 2020 13:20 S2.4.G052
25 iulie 2020 13:30 S2.4.G056
25 iulie 2020 13:30 S2.4.G058
25 iulie 2020 13:30 S2.4.G060
25 iulie 2020 13:40 S2.4.G061
25 iulie 2020 13:40 S2.4.G063
25 iulie 2020 13:40 S2.4.G064
25 iulie 2020 13:50 S2.4.G065
25 iulie 2020 13:50 S2.4.H001
25 iulie 2020 13:50 S2.4.H002
25 iulie 2020 14:00 S2.4.H003
25 iulie 2020 14:00 S2.4.H004
25 iulie 2020 14:00 S2.4.H005
25 iulie 2020 14:10 S2.4.H007
25 iulie 2020 14:10 S2.4.H008
25 iulie 2020 14:10 S2.4.H009
25 iulie 2020 14:20 S2.4.H010
25 iulie 2020 14:20 S2.4.I001
25 iulie 2020 14:20 S2.4.I006
25 iulie 2020 14:30 S2.4.I007
25 iulie 2020 14:30 S2.4.I008
25 iulie 2020 14:30 S2.4.I009
25 iulie 2020 14:40 S2.4.I011
25 iulie 2020 14:40 S2.4.I015
25 iulie 2020 14:40 S2.4.I016
25 iulie 2020 14:50 S2.4.I017
25 iulie 2020 14:50 S2.4.I018
25 iulie 2020 14:50 S2.4.I021
25 iulie 2020 15:00 S2.4.I022
25 iulie 2020 15:00 S2.4.I023
25 iulie 2020 15:00 S2.4.I024
25 iulie 2020 15:10 S2.4.I025
25 iulie 2020 15:10 S2.4.I029
25 iulie 2020 15:10 S2.4.I030
25 iulie 2020 15:20 S2.4.I031
25 iulie 2020 15:20 S2.4.I033
25 iulie 2020 15:20 S2.4.I034
25 iulie 2020 15:30 S2.4.I035
25 iulie 2020 15:30 S2.4.I036
25 iulie 2020 15:30 S2.4.I040
25 iulie 2020 15:40 S2.4.I041
25 iulie 2020 15:40 S2.4.I042
25 iulie 2020 15:40 S2.4.I044
25 iulie 2020 15:50 S2.4.I046
25 iulie 2020 15:50 S2.4.I047
25 iulie 2020 15:50 S2.4.I048
26 iulie 2020 08:00 S2.4.I051
26 iulie 2020 08:00 S2.4.I052
26 iulie 2020 08:00 S2.4.I053
26 iulie 2020 08:10 S2.4.I058
26 iulie 2020 08:10 S2.4.I059
26 iulie 2020 08:10 S2.4.J001
26 iulie 2020 08:20 S2.4.J004
26 iulie 2020 08:20 S2.4.J006
26 iulie 2020 08:20 S2.4.J007
26 iulie 2020 08:30 S2.4.L001
26 iulie 2020 08:30 S2.4.L007
26 iulie 2020 08:30 S2.4.L008
26 iulie 2020 08:40 S2.4.L009
26 iulie 2020 08:40 S2.4.L010
26 iulie 2020 08:40 S2.4.L015
26 iulie 2020 08:50 S2.4.L016
26 iulie 2020 08:50 S2.4.L017
26 iulie 2020 08:50 S2.4.L020
26 iulie 2020 09:00 S2.4.L021
26 iulie 2020 09:00 S2.4.L022
26 iulie 2020 09:00 S2.4.L023
26 iulie 2020 09:10 S2.4.L025
26 iulie 2020 09:10 S2.4.L026
26 iulie 2020 09:10 S2.4.M002
26 iulie 2020 09:20 S2.4.M006
26 iulie 2020 09:20 S2.4.M009
26 iulie 2020 09:20 S2.4.M010
26 iulie 2020 09:30 S2.4.M013
26 iulie 2020 09:30 S2.4.M014
26 iulie 2020 09:30 S2.4.M015
26 iulie 2020 09:40 S2.4.M016
26 iulie 2020 09:40 S2.4.M017
26 iulie 2020 09:40 S2.4.M018
26 iulie 2020 09:50 S2.4.M021
26 iulie 2020 09:50 S2.4.M023
26 iulie 2020 09:50 S2.4.M024
26 iulie 2020 10:00 S2.4.M025
26 iulie 2020 10:00 S2.4.M027
26 iulie 2020 10:00 S2.4.M029
26 iulie 2020 10:10 S2.4.M030
26 iulie 2020 10:10 S2.4.M031
26 iulie 2020 10:10 S2.4.M032
26 iulie 2020 10:20 S2.4.M035
26 iulie 2020 10:20 S2.4.M038
26 iulie 2020 10:20 S2.4.M043
26 iulie 2020 10:30 S2.4.M044
26 iulie 2020 10:30 S2.4.M046
26 iulie 2020 10:30 S2.4.M047
26 iulie 2020 10:40 S2.4.M051
26 iulie 2020 10:40 S2.4.M052
26 iulie 2020 10:40 S2.4.M053
26 iulie 2020 10:50 S2.4.M054
26 iulie 2020 10:50 S2.4.M055
26 iulie 2020 10:50 S2.4.M056
26 iulie 2020 11:00 Rezervat
26 iulie 2020 11:00 Rezervat
26 iulie 2020 11:00 Rezervat
26 iulie 2020 11:10 Rezervat
26 iulie 2020 11:10 Rezervat
26 iulie 2020 11:10 Rezervat
26 iulie 2020 11:20 Rezervat
26 iulie 2020 11:20 Rezervat
26 iulie 2020 11:20 Rezervat
26 iulie 2020 11:30 Rezervat
26 iulie 2020 11:30 Rezervat
26 iulie 2020 11:30 Rezervat
26 iulie 2020 11:40 Rezervat
26 iulie 2020 11:40 Rezervat
26 iulie 2020 11:40 Rezervat
26 iulie 2020 11:50 Rezervat
26 iulie 2020 11:50 Rezervat
26 iulie 2020 11:50 Rezervat
26 iulie 2020 12:00 Rezervat
26 iulie 2020 12:00 Rezervat
26 iulie 2020 12:00 Rezervat
26 iulie 2020 12:10 Rezervat
26 iulie 2020 12:10 Rezervat
26 iulie 2020 12:10 Rezervat
26 iulie 2020 12:20 Rezervat
26 iulie 2020 12:20 Rezervat
26 iulie 2020 12:20 Rezervat
26 iulie 2020 12:30 Rezervat
26 iulie 2020 12:30 Rezervat
26 iulie 2020 12:30 Rezervat
26 iulie 2020 12:40 Rezervat
26 iulie 2020 12:40 Rezervat
26 iulie 2020 12:40 Rezervat
26 iulie 2020 12:50 Rezervat
26 iulie 2020 12:50 Rezervat
26 iulie 2020 12:50 Rezervat
26 iulie 2020 13:00 S2.4.N014
26 iulie 2020 13:00 S2.4.N016
26 iulie 2020 13:00 S2.4.N017
26 iulie 2020 13:10 S2.4.N018
26 iulie 2020 13:10 S2.4.N019
26 iulie 2020 13:10 S2.4.N022
26 iulie 2020 13:20 S2.4.N024
26 iulie 2020 13:20 S2.4.N030
26 iulie 2020 13:20 S2.4.N035
26 iulie 2020 13:30 S2.4.N038
26 iulie 2020 13:30 S2.4.N039
26 iulie 2020 13:30 S2.4.N040
26 iulie 2020 13:40 S2.4.N041
26 iulie 2020 13:40 S2.4.N042
26 iulie 2020 13:40 S2.4.N046
26 iulie 2020 13:50 S2.4.N048
26 iulie 2020 13:50 S2.4.N049
26 iulie 2020 13:50 S2.4.O002
26 iulie 2020 14:00 S2.4.O004
26 iulie 2020 14:00 S2.4.O005
26 iulie 2020 14:00 S2.4.O007
26 iulie 2020 14:10 S2.4.O008
26 iulie 2020 14:10 S2.4.O009
26 iulie 2020 14:10 S2.4.O010
26 iulie 2020 14:20 S2.4.O012
26 iulie 2020 14:20 S2.4.O014
26 iulie 2020 14:20 S2.4.O016
26 iulie 2020 14:30 S2.4.O018
26 iulie 2020 14:30 S2.4.O020
26 iulie 2020 14:30 S2.4.O021
26 iulie 2020 14:40 S2.4.O022
26 iulie 2020 14:40 S2.4.P003
26 iulie 2020 14:40 S2.4.P004
26 iulie 2020 14:50 S2.4.P006
26 iulie 2020 14:50 S2.4.P008
26 iulie 2020 14:50 S2.4.P009
26 iulie 2020 15:00 S2.4.P010
26 iulie 2020 15:00 S2.4.P011
26 iulie 2020 15:00 S2.4.P012
26 iulie 2020 15:10 S2.4.P015
26 iulie 2020 15:10 S2.4.P020
26 iulie 2020 15:10 S2.4.P021
26 iulie 2020 15:20 S2.4.P023
26 iulie 2020 15:20 S2.4.P024
26 iulie 2020 15:20 S2.4.P027
26 iulie 2020 15:30 S2.4.P028
26 iulie 2020 15:30 S2.4.P029
26 iulie 2020 15:30 S2.4.P032
26 iulie 2020 15:40 S2.4.P033
26 iulie 2020 15:40 S2.4.P035
26 iulie 2020 15:40 S2.4.P038
26 iulie 2020 15:50 S2.4.P039
26 iulie 2020 15:50 S2.4.P040
26 iulie 2020 15:50 S2.4.P041
27 iulie 2020 08:00 S2.4.P042
27 iulie 2020 08:00 S2.4.P043
27 iulie 2020 08:00 S2.4.P046
27 iulie 2020 08:10 S2.4.P047
27 iulie 2020 08:10 S2.4.P051
27 iulie 2020 08:10 S2.4.P053
27 iulie 2020 08:20 S2.4.P054
27 iulie 2020 08:20 S2.4.P055
27 iulie 2020 08:20 S2.4.P059
27 iulie 2020 08:30 S2.4.P060
27 iulie 2020 08:30 S2.4.P062
27 iulie 2020 08:30 S2.4.P063
27 iulie 2020 08:40 S2.4.P064
27 iulie 2020 08:40 S2.4.P065
27 iulie 2020 08:40 S2.4.P066
27 iulie 2020 08:50 S2.4.P067
27 iulie 2020 08:50 S2.4.P068
27 iulie 2020 08:50 S2.4.P069
27 iulie 2020 09:00 S2.4.P071
27 iulie 2020 09:00 S2.4.P075
27 iulie 2020 09:00 S2.4.P076
27 iulie 2020 09:10 S2.4.P079
27 iulie 2020 09:10 S2.4.P080
27 iulie 2020 09:10 S2.4.P091
27 iulie 2020 09:20 S2.4.P092
27 iulie 2020 09:20 S2.4.P095
27 iulie 2020 09:20 S2.4.P096
27 iulie 2020 09:30 S2.4.P097
27 iulie 2020 09:30 S2.4.P102
27 iulie 2020 09:30 S2.4.P103
27 iulie 2020 09:40 S2.4.P104
27 iulie 2020 09:40 S2.4.P106
27 iulie 2020 09:40 S2.4.P107
27 iulie 2020 09:50 S2.4.P109
27 iulie 2020 09:50 S2.4.P111
27 iulie 2020 09:50 S2.4.P113
27 iulie 2020 10:00 S2.4.P114
27 iulie 2020 10:00 S2.4.R003
27 iulie 2020 10:00 S2.4.R006
27 iulie 2020 10:10 S2.4.R007
27 iulie 2020 10:10 S2.4.R008
27 iulie 2020 10:10 S2.4.R009
27 iulie 2020 10:20 S2.4.R012
27 iulie 2020 10:20 S2.4.R013
27 iulie 2020 10:20 S2.4.R014
27 iulie 2020 10:30 S2.4.R015
27 iulie 2020 10:30 S2.4.R016
27 iulie 2020 10:30 S2.4.R017
27 iulie 2020 10:40 S2.4.R019
27 iulie 2020 10:40 S2.4.R020
27 iulie 2020 10:40 S2.4.R021
27 iulie 2020 10:50 S2.4.R023
27 iulie 2020 10:50 S2.4.R025
27 iulie 2020 10:50 S2.4.R026
27 iulie 2020 11:00 S2.4.R027
27 iulie 2020 11:00 S2.4.R028
27 iulie 2020 11:00 S2.4.R029
27 iulie 2020 11:10 S2.4.R030
27 iulie 2020 11:10 S2.4.R031
27 iulie 2020 11:10 S2.4.R034
27 iulie 2020 11:20 S2.4.R036
27 iulie 2020 11:20 S2.4.R037
27 iulie 2020 11:20 S2.4.R038
27 iulie 2020 11:30 S2.4.R039
27 iulie 2020 11:30 S2.4.R041
27 iulie 2020 11:30 S2.4.R043
27 iulie 2020 11:40 S2.4.R045
27 iulie 2020 11:40 S2.4.R046
27 iulie 2020 11:40 S2.4.R047
27 iulie 2020 11:50 S2.4.R053
27 iulie 2020 11:50 S2.4.R054
27 iulie 2020 11:50 S2.4.R055
27 iulie 2020 12:00 S2.4.S002
27 iulie 2020 12:00 S2.4.S006
27 iulie 2020 12:00 S2.4.S007
27 iulie 2020 12:10 S2.4.S008
27 iulie 2020 12:10 S2.4.S012
27 iulie 2020 12:10 S2.4.S013
27 iulie 2020 12:20 S2.4.S015
27 iulie 2020 12:20 S2.4.S016
27 iulie 2020 12:20 S2.4.S020
27 iulie 2020 12:30 S2.4.S021
27 iulie 2020 12:30 S2.4.S027
27 iulie 2020 12:30 S2.4.S029
27 iulie 2020 12:40 S2.4.S030
27 iulie 2020 12:40 S2.4.S035
27 iulie 2020 12:40 S2.4.S036
27 iulie 2020 12:50 S2.4.S038
27 iulie 2020 12:50 S2.4.S039
27 iulie 2020 12:50 S2.4.S040
27 iulie 2020 13:00 S2.4.S042
27 iulie 2020 13:00 S2.4.S044
27 iulie 2020 13:00 S2.4.S052
27 iulie 2020 13:10 S2.4.S054
27 iulie 2020 13:10 S2.4.S056
27 iulie 2020 13:10 S2.4.S060
27 iulie 2020 13:20 S2.4.S061
27 iulie 2020 13:20 S2.4.S062
27 iulie 2020 13:20 S2.4.S063
27 iulie 2020 13:30 S2.4.S064
27 iulie 2020 13:30 S2.4.S065
27 iulie 2020 13:30 S2.4.S066
27 iulie 2020 13:40 S2.4.S068
27 iulie 2020 13:40 S2.4.S070
27 iulie 2020 13:40 S2.4.S071
27 iulie 2020 13:50 S2.4.S072
27 iulie 2020 13:50 S2.4.S074
27 iulie 2020 13:50 S2.4.S075
27 iulie 2020 14:00 S2.4.S076
27 iulie 2020 14:00 S2.4.S077
27 iulie 2020 14:00 S2.4.S079
27 iulie 2020 14:10 S2.4.S080
27 iulie 2020 14:10 S2.4.S082
27 iulie 2020 14:10 S2.4.S085
27 iulie 2020 14:20 S2.4.S087
27 iulie 2020 14:20 S2.4.S088
27 iulie 2020 14:20 S2.4.S090
27 iulie 2020 14:30 S2.4.S092
27 iulie 2020 14:30 S2.4.Ș093
27 iulie 2020 14:30 S2.4.Ș095
27 iulie 2020 14:40 S2.4.Ș096
27 iulie 2020 14:40 S2.4.Ș100
27 iulie 2020 14:40 S2.4.Ș101
27 iulie 2020 14:50 S2.4.Ș104
27 iulie 2020 14:50 S2.4.Ș105
27 iulie 2020 14:50 S2.4.Ș107
27 iulie 2020 15:00 S2.4.T001
27 iulie 2020 15:00 S2.4.T002
27 iulie 2020 15:00 S2.4.T003
27 iulie 2020 15:10 S2.4.T006
27 iulie 2020 15:10 S2.4.T007
27 iulie 2020 15:10 S2.4.T008
27 iulie 2020 15:20 S2.4.T009
27 iulie 2020 15:20 S2.4.T010
27 iulie 2020 15:20 S2.4.T012
27 iulie 2020 15:30 S2.4.T013
27 iulie 2020 15:30 S2.4.T017
27 iulie 2020 15:30 S2.4.T018
27 iulie 2020 15:40 S2.4.T019
27 iulie 2020 15:40 S2.4.T022
27 iulie 2020 15:40 S2.4.T023
27 iulie 2020 15:50 S2.4.T024
27 iulie 2020 15:50 S2.4.T025
27 iulie 2020 15:50 S2.4.T027
28 iulie 2020 08:00 S2.4.T030
28 iulie 2020 08:00 S2.4.T031
28 iulie 2020 08:00 S2.4.T032
28 iulie 2020 08:10 S2.4.T033
28 iulie 2020 08:10 S2.4.T034
28 iulie 2020 08:10 S2.4.T035
28 iulie 2020 08:20 S2.4.T036
28 iulie 2020 08:20 S2.4.T037
28 iulie 2020 08:20 S2.4.T039
28 iulie 2020 08:30 S2.4.T040
28 iulie 2020 08:30 S2.4.T042
28 iulie 2020 08:30 S2.4.T043
28 iulie 2020 08:40 S2.4.Ț047
28 iulie 2020 08:40 S2.4.Ț049
28 iulie 2020 08:40 S2.4.Ț052
28 iulie 2020 08:50 S2.4.U001
28 iulie 2020 08:50 S2.4.U004
28 iulie 2020 08:50 S2.4.V002
28 iulie 2020 09:00 S2.4.V003
28 iulie 2020 09:00 S2.4.V004
28 iulie 2020 09:00 S2.4.V008
28 iulie 2020 09:10 S2.4.V009
28 iulie 2020 09:10 S2.4.V010
28 iulie 2020 09:10 S2.4.V013
28 iulie 2020 09:20 S2.4.V014
28 iulie 2020 09:20 S2.4.V016
28 iulie 2020 09:20 S2.4.V017
28 iulie 2020 09:30 S2.4.V020
28 iulie 2020 09:30 S2.4.V022
28 iulie 2020 09:30 S2.4.V024
28 iulie 2020 09:40 S2.4.V025
28 iulie 2020 09:40 S2.4.V026
28 iulie 2020 09:40 S2.4.V027
28 iulie 2020 09:50 S2.4.V029
28 iulie 2020 09:50 S2.4.V030
28 iulie 2020 09:50 S2.4.V032
28 iulie 2020 10:00 S2.4.V033
28 iulie 2020 10:00 S2.4.V035
28 iulie 2020 10:00 S2.4.V036
28 iulie 2020 10:10 S2.4.V037
28 iulie 2020 10:10 S2.4.V039
28 iulie 2020 10:10 S2.4.V040
28 iulie 2020 10:20 S2.4.V041
28 iulie 2020 10:20 S2.4.V044
28 iulie 2020 10:20 S2.4.V045
28 iulie 2020 10:30 S2.4.V046
28 iulie 2020 10:30 S2.4.V047
28 iulie 2020 10:30 S2.4.V048
28 iulie 2020 10:40 S2.4.W001
28 iulie 2020 10:40 S2.4.Z001
28 iulie 2020 10:40 S2.4.Z002
28 iulie 2020 10:50 S2.4.Z003
28 iulie 2020 10:50 S2.4.Z004
28 iulie 2020 10:50 S2.4.Z005
28 iulie 2020 11:00 S2.4.Z007
28 iulie 2020 11:00 S2.4.Z008
28 iulie 2020 11:00 S2.4.M057
28 iulie 2020 11:10 S2.4.M060
28 iulie 2020 11:10 S2.4.M062
28 iulie 2020 11:10 S2.4.M063
28 iulie 2020 11:20 S2.4.M064
28 iulie 2020 11:20 S2.4.M065
28 iulie 2020 11:20 S2.4.M068
28 iulie 2020 11:30 S2.4.M070
28 iulie 2020 11:30 S2.4.M071
28 iulie 2020 11:30 S2.4.M072
28 iulie 2020 11:40 S2.4.M074
28 iulie 2020 11:40 S2.4.M076
28 iulie 2020 11:40 S2.4.M077
28 iulie 2020 11:50 S2.4.M079
28 iulie 2020 11:50 S2.4.M080
28 iulie 2020 11:50 S2.4.M082
28 iulie 2020 12:00 S2.4.M084
28 iulie 2020 12:00 S2.4.M088
28 iulie 2020 12:00 S2.4.M094
28 iulie 2020 12:10 S2.4.M095
28 iulie 2020 12:10 S2.4.M096
28 iulie 2020 12:10 S2.4.M097
28 iulie 2020 12:20 S2.4.M099
28 iulie 2020 12:20 S2.4.M100
28 iulie 2020 12:20 S2.4.M101
28 iulie 2020 12:30 S2.4.M102
28 iulie 2020 12:30 S2.4.M104
28 iulie 2020 12:30 S2.4.M105
28 iulie 2020 12:40 S2.4.N002
28 iulie 2020 12:40 S2.4.N004
28 iulie 2020 12:40 S2.4.N005
28 iulie 2020 12:50 S2.4.N007
28 iulie 2020 12:50 S2.4.N010
28 iulie 2020 12:50 S2.4.N011
28 iulie 2020 13:00 S2.4.N012
28 iulie 2020 13:00 S2.4.N013
28 iulie 2020 13:00 Rezervat
28 iulie 2020 13:10 Rezervat
28 iulie 2020 13:10 Rezervat
28 iulie 2020 13:10 Rezervat
28 iulie 2020 13:20 Rezervat
28 iulie 2020 13:20 Rezervat
28 iulie 2020 13:20 Rezervat
28 iulie 2020 13:30 Rezervat
28 iulie 2020 13:30 Rezervat
28 iulie 2020 13:30 Rezervat
28 iulie 2020 13:40 Rezervat
28 iulie 2020 13:40 Rezervat
28 iulie 2020 13:40 Rezervat
28 iulie 2020 13:50 Rezervat
28 iulie 2020 13:50 Rezervat
28 iulie 2020 13:50 Rezervat
28 iulie 2020 14:00 Rezervat
28 iulie 2020 14:00 Rezervat
28 iulie 2020 14:00 Rezervat
28 iulie 2020 14:10 Rezervat
28 iulie 2020 14:10 Rezervat
28 iulie 2020 14:10 Rezervat
28 iulie 2020 14:20 Rezervat
28 iulie 2020 14:20 Rezervat
28 iulie 2020 14:20 Rezervat
28 iulie 2020 14:30 Rezervat
28 iulie 2020 14:30 Rezervat
28 iulie 2020 14:30 Rezervat
28 iulie 2020 14:40 Rezervat
28 iulie 2020 14:40 Rezervat
28 iulie 2020 14:40 Rezervat
28 iulie 2020 14:50 Rezervat
28 iulie 2020 14:50 Rezervat
28 iulie 2020 14:50 Rezervat
28 iulie 2020 15:00 Rezervat
28 iulie 2020 15:00 Rezervat
28 iulie 2020 15:00 Rezervat
28 iulie 2020 15:10 Rezervat
28 iulie 2020 15:10 Rezervat
28 iulie 2020 15:10 Rezervat
28 iulie 2020 15:20 Rezervat
28 iulie 2020 15:20 Rezervat
28 iulie 2020 15:20 Rezervat
28 iulie 2020 15:30 Rezervat
28 iulie 2020 15:30 Rezervat
28 iulie 2020 15:30 Rezervat
28 iulie 2020 15:40 Rezervat
28 iulie 2020 15:40 Rezervat
28 iulie 2020 15:40 Rezervat
28 iulie 2020 15:50 Rezervat
28 iulie 2020 15:50 Rezervat
28 iulie 2020 15:50 Rezervat