Sesiunea I: cu concurs: Faza II - Admiterea preliminară (admitere licență 2021) - Contestații

 

Pentru candidații care au participat la Faza I rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 26 iunie, ora 16:00.

 

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

 

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 27 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.

 

 

La depunerea contestațiilor țineți seama de modul de calcul al notelor pentru fiecare probă:

  • Mediile se calculează cu 2 zecimale PRIN TRUNCHERE

  • Dacă ați ales ca proba 2 disciplina FIZICĂ se vor considera numai mediile din clasele 9 si 10

  • Dacă ați ales ca proba 2 disciplina INFORMATICĂ se vor considera mediile din clasele 9, 10 si 11

  • Pentru Proba 3 la ETTI:

    • NU se iau in considerare voluntariate

    • se punctează participări și premii NUMAI la concursurile afisate la http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/930-lista-concursuri-admitere-proba-p3 (conform Anexei III din Regulament). Orice alt concurs nu poate fi punctat.

    • Recomandările de la profesori trebuie să precizeze clar disciplina pe care o predă profesorul respectiv (să fie o disciplină luată în considerare în UPB), trebuie să fie recomandări pentru inginerie, trebuie să fie semnate de profesor. Se ia în calcul o recomandare / disciplină (conform Anexei III din Regulament)

Rezultatele finale privind admiterea preliminară vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.