Admitere licenţă 2017

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în domeniile:

- Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

- Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Descrierea domeniilor de studiu

Anunț precazare 

Liste finale iulie 2017

Lista admiși și înmatriculați 

Lista locuri vacante la 20 iulie 2017

Lista români de pretutindeni la 20 iulie 2017

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2017 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 60 din cele 80 cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2017 închis și nu mai organizează sesiunea a doua de admitere.

Candidații care nu au fost admiși la ETTI se pot orienta către facultățile din UPB care organizează a doua sesiune de admitere; detalii de procedură şi număr de locuri la fiecare domeniu găsiţi pe site-urile facultăţilor: http://admitere.pub.ro/.

Data,                                           Decan,

24 iulie 2017                               Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU

 

 

 

Rezultate etapa I

CANDIDAŢI DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ETAPA I-a

CANDIDATI CARE ÎNDEPLINESC BAREMUL MINIM DE ADMITERE

CANDIDATI DECLARATI RESPINSI ÎN ETAPA I-a, CARE NU ÎNDEPLINESC BAREMUL MINIM DE ADMITERE

Anunț înmatriculări


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației organizează sesiunea de admitere pentru studii universitare de licenţă 2017 în luna iulie. 

1. Perioada de înscriere: 10–15 iulie, zilnic (inclusiv sâmbătă), orele 900–1600
2. Desfășurarea înscrierii (Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate):

  • Verificarea preliminară a dosarelor: sala A04
  • Plata taxei de înscriere (125 RON): sala A05
  • Editarea Fişei de înscriere şi a Legitimaţiei de concurs: sala AM01

3. Candidaţii vor depune la înscriere un dosar plic (din hârtie) conţinând următoarele acte:

  • Trei fotografii (format 3x4 cm, color, pe hârtie mată);
  • Diploma sau adeverinţa de bacalaureat (în original);
  • Foaia matricolă eliberată de liceu (în original);
  • Copie după certificatul de naştere;
  • Adeverinţa medicală tip eliberată recent de liceu sau de medicul de familie (în original).
  • Copie după cartea de identitate
  • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

4. Probe scrise: 17 şi 18 iulie, orele 1000–1200
5. Discipline de concurs:

Proba I: Algebră și elemente de analiză matematică.
ProbaII:
Fizică,

6. Până pe data de 09 iulie 2017, candidații se pot preînscrie online pe site-ul http://admitere.upb.ro. Candidații preînscriși beneficiază de o reducere de 10 % din taxa de înscriere (taxă ce se va plăti în perioada de înscriere din iulie 2017).

7. Media de admitere este alcătuită din 20% – media examenului de bacalaureat și 80% – media notelor de concurs.
8. Regulamentul admiterii.
9. Cifra de școlarizare:

Nr. crt. Domenii Programe de studii Cifra de şcolarizare
Subvenţionate de la buget Cu taxă
1 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale Electronică aplicată 510 105
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii
Electronică aplicată (în limba engleză)
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)
2 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Ingineria informaţiei 100

În perioada examenelor de admitere 15-22 iulie 2017 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Pentru orice întrebare/informație legată de Admiterea la licență în sesiunea IULIE 2017 din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației puteți contacta Comisia Locală de Admitere a facultății (telefon 0721447706 - în timpul orelor de program, adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

Detalii despre disciplinele de concurs, preînscrieri on-line și perioada înscrierii găsiți pe paginile dedicate admiterii din UPB: http://admitere.upb.ro și http://www.upb.ro/admitere-licenta.html.

 Puteţi găsi  informaţii  despre activităţile studenţilor din  facultate  pe pagina  http://www.lse.org.ro.

Rezultatele examenului de admitere din sesiunile anterioare: 

Domeniul

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Calculatoare şi TI

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale, Români de pretutindeni

Specializări cu taxă

Admitere 2017 locuri 535 100 - 70 ETTI/10 CTI
medie  7.93  7,91  - 7,78/7,83 
Admitere 2016 locuri 510 105 2 75
medie 8.62 8.59 7.79 8.40

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50
medie 8.71 8.61 - 8.38

Domeniul

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Calculatoare şi TI Inginerie şi management Specializări cu taxă

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50

medie

8.71 8.61 - 8.38

Admitere 2014

locuri 500 100 - 50

medie

8.16 8.04 - 7.53

Admitere 2013

locuri 500 100 - 50

medie

7.89 7.77 - 7.30

Admitere 2012

locuri 500 100 - 50

medie

8.36 8.19 - 7.99

Admitere 2011

locuri

500

100

-

50

medie

7.79

7.61

-

6.77

Admitere 2010

locuri

474

103

50

50

medie

7.98

7.57

7.14

6.10

Admitere 2009

locuri

475

103

50

50

medie

8.30

8.14

7.86

7.33

Admitere 2008

locuri

475

103

50

50

medie

8.66

8.59

8.37

8.07

Admitere 2007

locuri

475

103

50

50

medie

8.52

8.35

8.12

7.81