CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDII DE LICENȚĂ 2021

Sesiunea I – Admiterea anticipată

Această sesiune este rezervată candidaților care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului, precum și celor cu rezultate bune și foarte bune sau foarte motivați în urmarea unei cariere tehnice într-un anumit profil și care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB, înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

 

Sesiunea I – Admitere anticipată cu concurs (concurs de dosare) click pentru mai multe detalii

Număr de locuri scoase la concurs

Domeniul

Locuri / domeniu

Buget

Taxa

IETTI

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

70

0

IETTI(E)

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale - engleză

30

0

CTI

Calculatoare și Tehnologia Informației

30

0

 

Sesiunea I – Admitere anticipată fără concurs

Pentru elevi și absolvenți cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri click pentru mai multe detalii

Absolvenții de liceu cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. Condițiile de eligibilitate și documentele necesare sunt prezentate în Regulamentul de Admitere UPB [vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen].

  

Contact Comisia Locală de Admitere ETTI:

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.