Sesiunea I – Admitere anticipată fără concurs 2023

Informații extrase din Regulamentul de Admitere UPB valabile doar pentru candidații Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Admitere calendar

 

Sesiunea I fără concurs Faza I – Înscrieredescarcă

Sesiunea I fără concurs Faza II - Admitere preliminară (afișare rezultate)

Sesiunea I fără concurs Faza III – Înmatricularedescarcă

In Sesiunea I sunt disponibile doar locuri cu finanțare de la buget.

În cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sunt disponibile 3 domenii

Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (predare în limba română)

Domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (predare în limba engleză)

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (predare în limba română)

În contul creat în platformă candidatul va selecta domeniile (în ordinea preferințelor). Este recomandat să fie trecute toate domeniile. Deoarece, la sfârșitul perioadei de înmatriculare pot rămâne locuri libere dacă unii candidați declarați pre-admiși nu au fost validați și/sau nu s-au înmatriculat. Aceste locuri se ocupă prin glisare numai de către candidații înmatriculați la ETTI în funcție de mediile generale obținute în concurs și opțiunile făcute la înscriere.

Candidații care au printre opțiuni și domeniul de studii școlarizat în engleză trebuie să facă dovada cunoașterii limbii de predare se poate face prin:

 • Liceu absolvit în limba engleză; SAU
 • Certificat de competențe lingvistice pentru limba engleză (minim B2); SAU
 • Probă pentru respectiva limbă de predare:
  • Test UPB (31 Martie). Detalii privind organizarea sa pot fi găsite la https://admitere.pub.ro. SAU
  • Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat; SAU
  • Disciplina engleză promovată în liceu cu media cel puțin 8,00 (pentru clasele a IX-a, a X-a ,a XI-a).

Admitere

Conținutul dosarului de înscriere pentru toți candidații:

 1. Certificatul de naștere
 2. Act de identitate
 3. 1 fotografie (utilă la generarea legitimației de concurs)
 4. Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul
 5. Documente care să ateste rezultatele deosebite ale candidatului
 6. Dovada achitării taxei de înscriere(*) la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă.
 7. Cererea de înscriere Această cerere se descarcă (download) din platforma
 8. Declarație pe proprie răspundere Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line
 9. Adeverință medicală
 10. Document/documente care fac dovada cunoașterii limbii engleze pentru candidații care optează la programe de studii școlarizate în engleză.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci):

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:


 Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199,

deschis la Banca Comercială Română (BCR)


sau 


 Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199,

 deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).


 Documentele solicitate pentru scutirea plății taxei de înscriere sunt, după caz:

 • adeverință de angajat în sistemul de învățământ a unuia dintre părinți, eliberată de unitatea de învățământ la care acesta este angajat;
 • adeverințe de la centrele de plasament sau casele de copii, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament sau de la o casă de copii;
 • certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte;
 • certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii părinți;
 • dovada că este copil al eroilor martiri sau al răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989;
 • dovada că este copil al unui salariat din Universitatea POLITEHNICA din București;
 • cerere către Decanul facultății la care candidatul se înscrie la concurs (facultatea de bază), pentru scutirea de plată a taxei de înscriere însoțită de acte doveditoare care să ateste o situație materială precară, în special pentru candidații proveniți din mediul rural (cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei în care locuiesc părinții etc.).

 

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Admitere UPB (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)