Lista concursuri admitere - Sesiunea I

Anexa VI. Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite

 

Olimpiade, concursuri și categorii de rezultate ce permit pre-admiterea/admiterea fără concurs la ETTI

 

Olimpiada/Concursul

Rezultat*

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE INTERNAŢIONALE

1. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

2. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ

3. CONCURSUL INTERNAȚIONAL „YOUNG PHYSICIST TOURNAMENT”

4. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ (IOI)

5. BALCANIADA DE MATEMATICĂ

6. OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU FETE

7. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA

8. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A ȚĂRILOR DIN ASIA

9. OLIMPIADA DE FIZICĂ A UNIUNII EUROPENE (EUPHO)

10. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ȚĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ

11. TURNEUL DE INFORMATICĂ

12. BALCANIADA DE INFORMATICĂ

13. OLIMPIADA PLURIDISCIPLINARĂ „TUYMAADA”

14. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ

Premianți,

Participanți

OLIMPIADE NAȚIONALE ȘCOLARE

1. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

2. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

3. OLIMPIADA DE FIZICĂ

4. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ

5. OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ

6. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ APLICATĂ -AcadNet

Premianți, participanți, calificați pentru etapa națională

 

Premii 1, 2, 3 la etapa județeană

7. OLIMPIADA DE DISCIPLINE TEHNOLOGICE ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII

Premii 1, 2, 3 la etapa națională

CONCURSURI NAŢIONALE

1. CONCURSUL DE FIZICĂ „EVRIKA”

2. CONCURSUL DE FIZICĂ „ÖVEGES JÓZSEF-VERMES MIKLÓS”

3. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „VRÂNCEANU - PROCOPIU”

4. CONCURSUL DE MATEMATICA „Marcel Roșculeț”

Premii 1, 2, 3 la etapa națională

*Observație: rezultatele trebuie să fie obținute în timpul liceului

 

Anexa III – Olimpiade și concursuri ce se iau în considerare pentru calculul notei CG2 de la proba de concurs P3 a Sesiunii I la ETTI

 La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațieise vor lua în considerare în calculul notei CG2 de la proba de concurs P3 participările din perioada liceului, respectiv premiile, numai pentru următoarele concursuri (în funcție de etapa de desfășurare a concursului: locală, județeană, națională, internațională):

   

OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE NAȚIONALE

menționate în tabelul din Anexa VI. Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației la care nu s-a obținut un rezultat care să permită admiterea fără concurs.

 

OLIMPIADE NAŢIONALE

 

 • OLIMPIADA DE INFORMATICĂ ÎN ECHIPE
 • OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • OLIMPIADA DE INOVARE ȘI CREATIVITATE DIGITALĂ - InfoEducație

 

CONCURSURI NAŢIONALE ŞCOLARE

 

 • CONCURSUL „TEHNICI MATEMATICE”
 • CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI”
 • CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN PHYSICS”
 • CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN COMPUTER SCIENCE”
 • CONCURSUL „ROMANIAN MASTER IN MATHEMATICS”
 • CONCURSUL DE FIZICĂ „Φ”
 • CONCURSUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ TEORETICĂ ȘI APLICATĂ „A.C.S.L” (AMERICAN COMPUTER SCIENCE LEAGUE)

 

 

 

CONCURSURI INTERJUDEȚENE/REGIONALE ŞCOLARE

 

 • CONCURSUL REGIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ „PROF. MARCEL ROȘCULEȚ”
 • CONCURSUL DE FIZICĂ „ȘERBAN ȚIȚEICA”
 • CONCURSUL DE FIZICĂ „T.A. EDISON”
 • CONCURSUL DE CREATIVITATE FIZICĂ CREATIVĂ „PROCOPIU”