Sesiunea I: cu concurs: Faza II – Admiterea preliminară (admitere licență 2021)

Perioada: 26 iunie, ora 16:00 – 28 iunie, ora 16:00

Anunț contestații

Probe de concurs: 

 

Proba 1: 

 

 Se iau în calcul mediile anuale din liceu la disciplina Matematică astfel:

 M = Ma = (M9 + M10 + M11) / 3                 sau                M = Mb = (M9 + M10) / 2 (*)

unde M9, M10 și M11 sunt mediile anuale (cu 2 zecimale) la Matematică în clasele a 9a, a 10a și respectiv a 11a

(*) Mb se folosește pentru specializările unde candidații nu au avut Matematică în planul de învățământ în clasa a11 a

Nota de concurs 1:       NC1 = M

Proba 2:

 

Se iau în calcul mediile anuale din liceu la disciplina Fizică (F)  sau Informatică (I):

F = (F9 + F10) / 2            sau (*)             I = (I9 + I10 + I11) / 3 

unde F9, F10 sunt mediile anuale (cu 2 zecimale) la Fizică în clasele a 9a și respectiv a 10a

I9, I10, I11 sunt mediile anuale (cu 2 zecimale) la Informatică în clasele a 9a, a 10a și respectiv a 11a

Nota de concurs 2:      NC2 = F      sau       NC2 = I

(*) Alegerea între cele 2 discipline îi revine candidatului.

Proba 3:

 

Nota de concurs 3:  NB = (CG1 + CG2) / 2

a)      Nota 1:  se iau în calcul mediile generale anuale (cu 2 zecimale):

CG1 = (MG9 + MG10 + MG11) / 3 

Unde MG9, MG10, MG11 sunt mediile generale anuale (cu 2 zecimale) în clasele a 9a, a 10a și respectiv a 11a

b)      Nota 2: se iau în calcul criterii suplimentare:

CG2=min((NRCL+NRCJN+NPL+NPN+NCLS),10)

Unde: 

 

 NRCL  

Număr concursuri locale (școală, oraș) la care candidatul a participat; fiecare concurs este punctat cu 0,5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n2=4 puncte. Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.

! se iau în considerare numai concursurile din lista de la http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/930-lista-concursuri-admitere-proba-p3  
 NRCJN  

Număr concursuri județene/naționale/internaționale la care candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu maxim n3=5 puncte. Se poate face dovada prin diploma de participare, lista de participare, adeverință etc.

! se iau în considerare numai concursurile din lista de la http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/930-lista-concursuri-admitere-proba-p3  
 NPL  

Număr premii obținute la concursuri locale la nivel de cel puțin școală (școală, oraș, județ) la care candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu 1.5 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n4=6 puncte. Se poate face dovada prin diploma de premiere.

! se iau în considerare numai concursurile din lista de la http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/930-lista-concursuri-admitere-proba-p3  
 NPN  

Număr premii obținute la concursuri naționale/internaționale la care candidatul a participat. Fiecare concurs este punctat cu un număr de 3 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n5=10 puncte. Se poate face dovada prin diploma de premiere.

! se iau în considerare numai concursurile din lista de la http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/930-lista-concursuri-admitere-proba-p3  
 NRP   Număr „recomandări pentru inginerie” în favoarea candidatului, din partea profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare de UPB la admitere (matematică, fizică, chimie, economie, informatică), indiferent de materiile selectate de facultate pentru probele P1 și P2. Se va lua în considerare cel mult 1 recomandare / disciplină. Fiecare recomandare este punctată cu 2 puncte. Se pot aduna din acest criteriu maxim n7=4 puncte. 
 NCLS Număr certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel cel puțin B2, eliberate de autorități recunoscute (Cambridge, Toefl, IELTS, DELF, DALF, DL, TestDaF etc.). Fiecare certificat este punctat cu 1 punct. Se pot aduna din acest criteriu maxim n8=3 puncte.  
Media notelor de concurs: 

MC = ( NC1 + NC2 ) / 2

Media generală:

MG = ( 4*MC + NB ) / 5

! Notele de concurs și mediile se calculează cu 2 zecimale prin trunchere !

Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei generale obținută de candidați în concurs, în limita numărului de locuri, pentru fiecare domeniu de studii. Stabilirea listelor cu candidații declarați pre-admiși prin concurs se face strict în ordinea mediilor generale de concurs și a opțiunilor exprimate prin fișa de înscriere.

În urma rezultatelor obținute și în funcție de poziția ocupată în urma ordonării mediilor de concurs, candidații:

a. pot fi declarați pre-admiși prin concurs la ETTI. Acești candidați sunt eligibili pentru Faza III.

b. pot fi declarați cu barem îndeplinit. Acești candidați nu sunt eligibili pentru Faza III din Sesiunea I, dar pot participa printr-o procedură simplificată (fără a mai fi necesară reintroducerea tuturor datelor din fișa de înscriere) și cu o reducere semnificativă a taxei de înscriere la sesiunile următoare din concursul de admitere 2021;

c. pot fi declarați neeligibili pentru pre-admitere prin concurs. Acești candidați nu sunt eligibili pentru Faza III din Sesiunea I.

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Admitere UPB (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)