Sesiunea I: cu concurs: Faza III – Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare (admitere2021)

Perioada: 12 iulie, ora 8:00 – 15 iulie, ora 18:00

necesită prezență fizică la sediul ETTI

Vor fi considerați admiși anticipat candidații care la sfârșitul Fazei II au fost declarați pre-admiși, care au promovat examenul național de Bacalaureat, care au dosarul de admitere complet și pentru care datele furnizate în procesul de înscriere sunt conforme cu documentele originale furnizate în Faza III. Schimbarea statutului unui candidat din pre-admis în cel de admis anticipat se face prin procesul de validare.

 

Validarea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul facultății la care candidatul a fost declarat pre-admis.

- Candidatul completează personal dosarul fizic de admitere ce conține documentele menționate în Anexa V din Regulamentul de Admitere UPB. Comisia locală de admitere analizează și, după caz, validează dosarul de admitere.

- Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:

• Cererea de înscriere în anul I;

• Depunerea diplomei de Bacalaureat în original;

• Plata on-line a taxei de înmatriculare în anul I;

- În continuare, dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.

Dacă însă, suplimentar, el dorește să participe la glisare în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci:

• Marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie eventual promovat, în conformitate cu rezultatul glisării, pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni (caz în care va fi înscris la noul domeniu);

La înmatriculare, candidații semnează contractul de studii (varianta cadru).

La sfârșitul perioadei de înmatriculare pot rămâne locuri libere dacă unii candidați declarați pre-admiși nu au fost validați și/sau nu s-au înmatriculat. Aceste locuri se ocupă prin glisare numai de către candidații înmatriculați la facultatea respectivă în funcție de mediile generale obținute în concurs și opțiunile făcute la înscriere. Același regim îl au și eventualele locuri suplimentare primite între timp. Nu se face glisare între facultăți pentru ocuparea acestor locuri.

Pentru ocuparea locurilor devenite vacante după înmatricularea și glisarea internă din Sesiunea I, la latitudinea fiecărei facultăți, în funcție de numărul acestor locuri, de numărul candidaților care nu au fost pre-admiși dar au baremul îndeplinit, precum și de strategia proprie, facultățile pot organiza o etapă de completare admiși (Sesiunea I+). În ziua de 14 iulie 2021, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 15 iulie 2021. După finalizarea înmatriculării, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere generează și publică listele finale cu candidații declarați admiși anticipat și înmatriculați (15 iulie, ora 18:00).

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Admitere UPB (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)