Sesiunea II: cu concurs: Faza III – Validare, confirmare, participare la glisare (opti̦onal), înscriere în anul I și înmatriculare (admitere2021)

  • Imprimare

Perioada: 21 iulie, ora 8:00 – 24 iulie, ora 16:00

necesită prezență fizică la sediul ETTI

Retragerea dosarelor de concurs (după data de 26 iulie 2021), conform programului secretariatului.

!!! Programarea înmatriculărilor (fișier atașat). Dacă nu vă puteți prezenta în slotul alocat, vă puteți prezenta și în alt slot, cu mențiunea că cei programați vor avea prioritate. Candidații declarați preliminar în așteptare se vor înmatricula la cerere fără programare.

Documente necesare la înmatriculare  (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen, Anexa VIII)ATENTIE: la actele la care originalul nu se lasa la dosar, este necesara copie.

Informații complete despre procesul de  înmatriculare.

Faza III de admitere ce constă în validarea, confirmarea, participare la glisare externă (opțional), înscriere și înmatriculare în anul I – începe în 21 iulie, la ora 08:00 și se întinde pe durata a 4 zile pentru candidații admiși preliminar și respectiv, pe durata a 5 zile pentru candidații preliminar în așteptare care doresc să participe la o eventuală glisare.

 


În urma admiterii din Sesiunea II s-au obținut următoarele rezultate:

Domeniul IETTI Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale admiși 352 candidați, ultima medie 8.61.

Domeniul IETTI(E) Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale – Engleză 65 candidați, ultima medie 7.99.

Domeniul CTI Calculatoare şi tehnologia informaţiei 48 candidați, ultima medie 9.43.

Domeniul IETTI.X Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (Taxă) 60 candidați, ultima medie 8.14

Domeniul IETTI(E).X Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale - Engleză (Taxă) 5 candidați, ultima medie 7.89

Domeniul CTI.X Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Taxă) 10 candidați, ultima medie 9.11

Domeniul IETTI.SRI Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (Serviciul Român de Informații) 11 candidați, ultima medie 7.08

Domeniul CTI.SRI Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Serviciul Român de Informații) 7 candidați, ultima medie 7.25

Liste detaliate se pot găsi aici https://admitere.pub.ro/Admitere/site/rezultate?etapaRezultate=rezultate_pre.


Validarea dosarului, confirmarea locului obținut, cererea de înscriere, solicitarea pentru participarea opțională la glisare și înmatricularea candidaților admiși preliminar, se fac la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 iulie, ora 8:00 și terminând cu ziua de 24 iulie, ora 16:00.

În funcție de numărul candidaților, de spațiile și de resursele umane disponibile, Comisiile locale de admitere organizează procesul astfel încât să se asigure fluența necesară precum și respectarea măsurilor de distanțare. În consecință este posibil ca acest proces să implice programarea persoanelor admise preliminar pe zile și ore.

Validarea dosarului, solicitarea opțională pentru participarea la glisare și cererea de înscriere și înmatriculare condiționată pentru candidații declarați preliminar în așteptare la sfârșitul Fazei II se face la facultatea de bază începând cu ziua de 21 iulie, ora 8:00 și terminând cu ziua de 25 iulie, ora 16:00.

Validarea și înmatricularea se realizează personal la sediul facultății la care candidatul a fost declarat admis preliminar. Validarea implică completarea dosarului fizic de admitere ce conține documentele menționate în Anexa VIII din REGULAMENTUL Concursului de Admitere în Ciclul de Studii Universitare de Licență 2021.

-  Candidatul completează personal dosarul fizic de admitere ce conține documentele menționate în Anexa V din Regulamentul de Admitere UPB. Comisia locală de admitere analizează și, după caz, validează dosarul de admitere.

-  Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:

  • Cererea de înscriere în anul I;
  • Depunerea diplomei de Bacalaureat în original;
  • Plata on-line a taxei de înmatriculare în anul I (50 lei);
  • Plata on-line a taxei de școlarizare (avans) la domeniul cu taxa  admis preliminar (daca este cazul) (500 lei)

-  În continuare, dacă un candidat care a parcurs cu succes validarea dosarului de admitere și confirmarea locului obținut nu dorește să participe la glisarea internă în etapa II, el rămâne cu locul deja confirmat.

Dacă însă, suplimentar, el dorește să participe la glisarea externă în conformitate cu opțiunile de la înscriere, atunci:

  • Marchează pe cererea de înscriere că dorește să participe la glisare și confirmă astfel că este de acord să fie eventual promovat, în conformitate cu rezultatul glisării, pe un loc superior în ierarhia sa de opțiuni (caz în care va fi înscris la noul domeniu);

La înmatriculare, candidații semnează contractul de studii (varianta cadru).

La sfârșitul perioadei de înmatriculare pot rămâne locuri libere dacă unii candidați declarați admiși preliminar nu au fost validați și/sau nu s-au înmatriculat. Aceste locuri se ocupă prin glisare numai de către candidații înmatriculați la facultatea respectivă în funcție de mediile generale obținute în concurs și opțiunile făcute la înscriere.

Candidații declarați admiși preliminar la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul câștigat prin concurs și vor fi eliminați din concursul de admitere.

După finalizarea procesului de validare – confirmare are loc glisarea externa (la nivelul UPB) și stabilirea listelor finale cu candidați admiși și înmatriculați în Sesiunea II.

În data de 26 iulie, ora 12:00, vor fi publicate listele cu candidații admiși și înmatriculați precum și eventualele locuri vacante la fiecare dintre facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare.

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Admitere UPB (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)