Sesiunea I: fără concurs: Faza III – Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare (admitere2021)

Perioada: 12 iulie, ora 8:00 – 14 iulie, ora 16:00 

necesită prezență fizică la sediul ETTI

!!! Programarea înmatriculărilor (fișier atașat). Dacă doriți reprogramare, vă rugăm să contactați echipa de admitere pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și veți fi reprogramați în funcție de sloturile disponibile.

Documente necesare la înmatriculare(fișier atașat).

Informații complete despre procesul de înmatriculare.

 

Vor fi considerați admiși anticipat candidații care la sfârșitul Fazei II au fost declarați pre-admiși, care au promovat examenul național de Bacalaureat, care au dosarul de admitere complet și pentru care datele furnizate în procesul de înscriere sunt conforme cu documentele originale furnizate în Faza III. Schimbarea statutului unui candidat din pre-admis în cel de admis anticipat se face prin procesul de validare.

 

Validarea și înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială, la sediul facultății la care candidatul a fost declarat pre-admis.

- Candidatul completează personal dosarul fizic de admitere ce conține documentele menționate în Anexa V din Regulamentul de Admitere UPB. Comisia locală de admitere analizează și, după caz, validează dosarul de admitere.

- Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:

• Cererea de înscriere în anul I;

• Depunerea diplomei de Bacalaureat în original;

• Plata on-line a taxei de înmatriculare în anul I;

La înmatriculare, candidații semnează contractul de studii (varianta cadru).

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de admitere UPB(vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)