Sesiunea II - admitere cu concurs

  • Imprimare

Extras din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență

SESIUNEA II – ADMITERE

Contestațiile vor putea fi depuse on-line până la data de 20 Iulie, ora 23:59. Detalii aici.

 

Accesul în campusul ETTI pentru susținerea examenului din 19 IULIE 2021 se face pe baza unei legitimații de concurs prezentată fie pe suport de hârtie, fie digital pe telefonul mobil.
Candidații își pot descărca legitimația de concurs din conturile lor de pe platforma https://admitere.pub.ro/ - Licență 2021.II, secțiunea Opțiuni Înscriere sub lista de înscrieri. Este un document PDF numit Legitimatie de concurs. Recomandăm vizualizarea contului de pe un calculator sau laptop.

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea II pentru candidații care participă la admitere poate fi vizualizat aici.

Calendar

ATENȚIE: Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul 1, parcurgerea tuturor fazelor din această sesiune este obligatorie.

 

Faza I – Inscrierea (9 - 17 iulie, ora 16:00click pentru mai multe detalii 

- Online pe platforma admitere.pub.ro

- Admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1 – probă scrisă în sala de examen, P2 – probă scrisă în sala de examen și P3 – medie generala Bacalaureat)

- Evaluarea performanțelor candidaților care participă la Sesiunea II și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face în proporție de 80% pe baza probelor scrise P1 și P2 și 20% pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat – proba P3.

- Determinarea notelor pentru disciplinele de concurs, în Sesiunea II, se face pe baza examenului scris din 19 iulie 2021 începând cu ora 9:00

  • P1 – examen scris la disciplina Matematică
    • Programa analitică este disponibilă la finalul regulamentului de admitere aici
  • P2 – examen scris la disciplina Fizică sau Informatică în funcție de opțiunea candidatului la înscriere
    • Programele analitice sunt disponibile la finalul regulamentului de admitere aici

- 13 iulie 2021 - test opțional de limba engleză. Detalii privind organizarea sa pot fi găsite la https://admitere.pub.ro.


Faza II –
Admitere preliminară

Afișare rezultate intermediare: 20 iulie

Afișare rezultate finale concurs după contestații: 21 iulie

Faza III – Admitere – Etapa II

Validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul 1 și înmatriculare:

  • candidații admiși preliminar: 21 iulie ora 8:00 – 24 iulie ora 16:00
  • 21 iulie ora 8:00 – 25 iulie ora 16:00 La glisare pot participa candidați care au fost admiși preliminar și care în Faza III și-au completat și validat dosarul de admitere, au confirmat locul obținut, s-au înscris în anul I și și-au manifestat dorința de a participa la glisare pentru obținerea unei poziții superioare în lista de opțiuni. Alături de aceștia, pot participa și candidații preliminar în așteptare dacă satisfac și ei cerințele procesului de validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare
  • Afișare rezultate finale admiși anticipat și înscriși: 26 iulie