Sesiunea III admitere masterat

A treia sesiune de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în perioada 18-28 Septembrie. Locurile disponibile pentru această sesiune sunt

Denumire masterat

buget

Advanced Microelectronics

12

Advanced Wireless Communications

5

Electric Vehicle Propulsion and Control

11

Optoelectronica

11

Înscrierea se face în intervalul 18-26 Septembrie ora 16:00, concursul (interviul) are loc în data de 27 Septembrie, iar comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 27-28 Septembrie.

Înscrierea candidaților se realizează online conform calendarului pe platforma admitere.pub.ro (Master 2021 III).

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON.

Proba 2 de concurs (interviul) se va desfășura în data de 27.09. 2021 pe Platforma Microsoft Teams. Planificarea susținerii probei se va afișa cu o zi înainte.

În cadrul probei 2 candidatul va susține un mini-eseu dintr-un subiect la alegerea candidatului (se recomandă un subiect din pregătirea de licență sau a unui proiect orientat pe prima opțiune). Candidatul poate folosi materiale suport, dar acest lucru nu este obligatoriu. Prezentarea va fi urmată de o scurtă discuţie între candidat şi comisie (întrebări şi răspunsuri).

Interviul, în ansamblul său, se referă la studiile şi activitatea anterioară a candidatului, la planul personal de educaţie şi pregătire - experiență profesională (cu ţintă pe motivaţia de a urma programul respectiv de masterat), precum şi disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat vizat. Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.