Admitere masterat 2017

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației organizează sesiunea de admitere pentru studii universitare de masterat 2017 în două sesiuni:

Pentru sesiunea de admitere masterat septembrie 2017, Facultatea ETTI scoate la concurs 92 locuri buget și 59 locuri cu taxă, toate la domeniul Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.

Programele de studii disponibile la admitere sunt:

EIA - număr maxim de locuri vacante: 3 (Electronică şi informatică aplicată)

EIM - număr maxim de locuri vacante: 15 (Electronică şi informatică medicală)

MS - număr maxim de locuri vacante: 12 (microsisteme)

AM - număr maxim de locuri vacante: 15 (Advanced Microelectronics)

OE - număr maxim de locuri vacante: 10 (Optoelectronică)

CMOB - număr maxim de locuri vacante: 2 Comunicații mobile)

TSAC - număr maxim de locuri vacante: 7 (Tehnologii software avansate pentru comunicații)

CMM - număr maxim de locuri vacante: 15 (Comunicații multimedia)

MSR - număr maxim de locuri vacante: 3 (Managementul serviciilor și rețelelor)

TC - număr maxim de locuri vacante: 17 (Telecomunicații)

CSIC - număr maxim de locuri vacante: 18 (Circuite și sisteme integrate de comunicații)

ACES - număr maxim de locuri vacante: 16 (Advanced Computing for Embedded systems)

BIOSINF - număr maxim de locuri vacante: 8 (Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației)

PCON - număr maxim de locuri vacante: 17 (Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor)

IAM - număr maxim de locuri vacante: 13 (Imagistică medicală avansată)

  

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform solicitărilor acestora exprimate în fişa de înscriere, în limita numărului maxim de locuri disponibil pe facultate şi în limita numărului maxim de locuri alocate fiecărui program de master.

 

  

Sesiunea septembrie 2017

Înscriere : 6 – 13 septembrie 2017, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin

Interviu: 14 septembrie 2017, începând cu ora 9, Leu

Afişare rezultate: 15 septembrie 2017, ora 8, Leu corp A, parter

Înmatriculare: 15 şi 16 septembrie 2017, orele 8 – 16 Leu corp A, parter

ACTE NECESARE

 

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 2. Diplomă de bacalaureat - în original.
 3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalenta acesteia - în original.
 4. Foaie matricolă/ suplimentul la diplomă - în original.
 5. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 6. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 9. Copie carte de identitate
 10. Dosar plic (din hârtie)

 ACTE NECESARE

pentru absolvenţii UPB promoţia septembrie 2017

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 2. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 3. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este 50 de lei pentru sesiunea iulie 2017 și 100 lei pentru sesiunea septembrie 2017 şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 5. Copie carte de identitate
 6. Dosar plic (din hârtie)
Șefii de promoție 2017 ai programelor de studii de licență din UPB sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

 

 Regulament de admitere masterat UPB și ETTI.

 Lista cu programele de masterat, aprobate în HG 117/16.03.2017, anul universitar 2017-2018. 

 Prezentare admitere masterat 2017: