Admitere masterat septembrie 2022 sesiunea 3

Vă rugăm să contactați echipa de admitere pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în cazul în care aveți nelămuriri.

Regulamentul de admitere UPB – anul universitar 2022-2023

 


Liste_Admisi_masterat_Septembrie 2022

Liste_Respinsi cu barem_Septembrie 2022 

Liste_Respinsi fara barem_Septembrie 2022

Program înmatriculari 19-21.09.2022 între orele 9-15 la secretariatul facultății. Se plătește online taxa de înmatriculare 50 ron detalii aici. Documente necesare la înmaticulare aici

Eventualele contestații se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere. Modalitatea de depunere a contestațiilor aici.


Programare interviu 

Pentru a susține interviul online la programele de masterat ETTI trebuie
completat formularul pe care îl accesați folosind link-ul:
https://forms.office.com/r/J4zQsT9m73 

Linkul pentru clasa din Teams, unde are loc interviul online, este:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ4GzSK2_JCALi8Ca3yLp-uLVtOgXG6f8T5S6IFIIydA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c107ff-faa0-4c43-8187-b085c5cf81c8&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 


 Calendar concurs: Sesiunea Septembrie 2022

Înscrierea candidaților 05-15.09.2022 (ora 16:00) doar online pe platforma admitere.pub.ro

Concurs de admitere 17.09.2022

Comunicarea rezultatelor 18.09.2022

Înmatricularea candidaților admiși 19-21.09.2022 între orele 900 - 1600


 

Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.

Probele de concurs (interviul) se va desfășura în ziua de 17.09.2022, pe Platforma Microsoft Teams. Planificarea susținerii interviului se va afișa pe data de 16.09.2022

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv; (se descarcă din platformă  - secțiunea Documente, după ce au fost completate restul secțiunilor)

b) diplomă de bacalaureat cu foaie matricolă

c) diploma de licență/inginer cu suplimentul de diplomă sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;d) certificatul de naștere; copie

e) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

f) buletin/carte de identitate/pașaport; copie

g) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata aici); 

h) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

i) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

j) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022, care au promovat examenul de diplomă, nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b) și (c).