Admitere masterat 2022 sesiunea 5

La Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei mai sunt disponibile următoarele locuri la buget masterat

Advanced Computing in Embedded Systems

8

Advanced Microelectronics

8

Advanced Wirelss Communications

6

Electric Vehicle Propulsion and Control

10

Microsisteme

8

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

4

În perioada 4-14 octombrie 2022 doritorii se pot înmatricula la secretariatul facultății (etajul 1, corp A), de luni pana vineri intre 9-15. Documentele necesare:

Dosar de carton tip plic, care conține:

a)diplomă de bacalaureat și foaie matricolă în original;

b) diploma de licență/inginer și suplimentul la diplomă sau adeverința de absolvire eliberată de facultate – pentru candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau septembrie 2022 (în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu); în original

c)2 fotografii, realizate recent, color, format 3x4 cm; (pentru carnet student și legitimație student)

d)copie după certificatul de naștere;

e)copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

f)copie după buletin/carte de identitate/pașaport;

g)dovada de plată a taxei de înmatriculare 50 ron. Contul în care se face plata:

Banca Comerciala Romana:

Universitatea Politehnica din București

IBAN: RO50RNCB0723000506250320

CUI 4183199

Banca Romana de Dezvoltare:

Universitatea Politehnica din București

IBAN: RO95BRDE410SV49923814100

CUI 4183199