Admitere masterat 2021 sesiunea iule

Admitere masterat 2021-2022

Liste admiși și înmatriculați iulie 2021 (pdf atașat).

Afisarea rezultatelor se va face utilizand coduri si nu numele candidatilor. Fiecare candidat are in platfoma de inscriere codul asociat. Acesta se gaseste la sectiunea Stadiu curent. 

Rezultatele examenului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2021:
- Admiși
- Respinși cu barem
- Respinși fără barem
- Contestații

 

Pentru candidații admiși, înmatricularea se va realiza la secretariatul facultății în zilele de 16 și 17 iulie în intervalul 9-16. În ziua de 19 iulie nu se poate realiza înmatriculare, deoarece este examen de admitere la licență și nu aveți voie să intrați în facultate.

- Documente necesare la înmatriculare aici.
- Informații privind taxa de înmatriculare (50 lei) aici.

Vă rugăm să contactați echipa de admitere pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în cazul în care aveți nelămuriri.

Programarea interviului de admitere masterat de gaseste aici. Atenție la ora de susținere. Datorită numărului mare de candidați pentru masterul de "Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii" interviul se desfășoară in 2 zile (14 si 15 iulie).

Pentru interviul la masterat trebuie sa accesati linkul https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ4GzSK2_JCALi8Ca3yLp-uLVtOgXG6f8T5S6IFIIydA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c107ff-faa0-4c43-8187-b085c5cf81c8&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

În anul universitar 2021–2022, UPB organizează admiterea pentru studii universitare de masterat la programele de studii aprobate de cătreSenatul universității și de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și acreditate de ARACIS.
  • Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2021-2022 la ETTI.
  • Proba 2 de concurs (interviul) se va desfășura în data de 14.07.2020 pe Platforma Microsoft Teams. Planificarea susținerii probei se va afișa cu cel puțin o zi înainte.
    Pentru a susține interviul la programele de masterat ETTI trebuie completat formularul pe care îl accesați folosind link-ul de mai jos (acest link a fost trimis și pe mail).

    https://forms.office.com/r/vtAbMGNvrs

În cadrul probei 2 candidatul va susține un mini-eseu dintr-un subiect la alegerea candidatului (se recomandă un subiect din pregătirea de licență sau a unui proiect orientat pe prima opțiune). Candidatul poate folosi materiale suport, dar acest lucru nu este obligatoriu. Prezentarea va fi urmată de o scurtă discuţie între candidat şi comisie (întrebări şi răspunsuri).

Interviul, în ansamblul său, se referă la studiile şi activitatea anterioară a candidatului, la planul personal de educaţie şi pregătire - experiență profesională (cu ţintă pe motivaţia de a urma programul respectiv de masterat), precum şi disponibilitatea de a se conforma reglementărilor specifice programului de masterat vizat. Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.

  • Informații complete despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice (pentru candidații care optează pentru un masterat cu predare în limba engleză) (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) se găsesc aici
  • Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere: se recomandă modalitatea de plată online în platformă, după completarea datelor de înscriere. Taxa poate fi plătită și prin transfer bancar sau numerar (detalii aici). Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB. 
  • Calendar concurs:

Sesiunea Iulie 2021

Înscrierea candidaților

(online pe platforma admitere.pub.ro)

3 – 11 iulie 2021

Concurs de admitere:

Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs

Proba 2 – proba orală (interviu) online

13 – 15 iulie 2021

Comunicarea rezultatelor

16 iulie 2021

Înmatricularea candidaților

(cu prezenta fizica la sediul facultatii conform unui program anuntat pe site-ul ETTI)

16, 17, 19 iulie 2021

 

Sesiunea Septembrie 2021

Înscrierea candidaților

30 august – 15 septembrie 2021

Concurs de admitere

16 – 17 septembrie 2021

Comunicarea rezultatelor

18 septembrie 2021

Înmatricularea candidaților

20 – 21 septembrie 2021

 

Repartizarea candidaţilor pe programe de studii, în cadrul Facultăţii ETTI se face în ordinea primei opţiuni şi a ordinii descrescătoare a mediilor generale de admitere.

Numărul maxim de locuri pentru fiecare program de masterat este de 30 de locuri.

Candidaţii care nu au fost repartizaţi la programul de masterat ce corespunde primei opţiuni sunt repartizaţi în ordinea opţiunilor exprimate la programele de masterat din cadrul Facultăţii ETTI, dacă acestea nu şi-au completat numărul maxim de candidaţi.

Candidații, absolvenți studii de licență promoția 2021, care doresc să se înscrie în sesiunea Iulie 2021 de Admitere Masterat sunt sfătuiți să demareze din timp completarea datelor în platforma de admitere. Mediile anilor de studiu pot să le preia din platforma studenti.pub.ro, urmând ca semnarea fișei de înscriere să se realizeze ultima (după ce în secțiunea Studii anterioare va fi activ un Buton care le permite încărcarea automată a rezultatelor de la examenul de diplomă).