Admitere masterat septembrie 2023

Liste candidați admiși septembrie

Liste candidați respinși cu barem septembrie

Liste candidați respinși fara barem septembrie

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Locală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor. Detalii aici

Program înmatriculări: 20-22.09.2023 între 09:00-15:00 (la secretariatul facultății ETTI)

Documente necesare la înmatriculare

 


 

Programarea interviului se gasește aici.

Pentru a susține interviul online la programele de masterat ETTI trebuie completat formularul de la linkul https://forms.office.com/e/U7PWuvmYHp

Linkul pentru clasa din Teams, unde are loc interviul online, este: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ4GzSK2_JCALi8Ca3yLp-uLVtOgXG6f8T5S6IFIIydA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c107ff-faa0-4c43-8187-b085c5cf81c8&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac


 Calendar concurs: Sesiunea Admitere Septembrie 2023

Înscrierea candidaților 4.09 – 15.09.2023 (doar online pe platforma admitere https://admitere.pub.ro/, secțiunea Master 2023 III, dacă întâmpinați probleme scrieți e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Concurs de admitere 18.09.2023 (pe 16.09.2023 primiți pe e-mail detalii privind programarea interviului)
Comunicarea rezultatelor 19.09.2023
Înmatricularea candidaților 20 – 22.09.2023 (la secretariatul facultății între orele 9:00 – 15:00)

 Lista programelor de masterat cu locurile scoase la concurs în sesiunea de admitere septembrie:


Locuri admitere masterat septembrie 2023

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.
Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.

Dosarul de înscriere, trebuie să conțină următoarele documente:

a) certificatul de naștere;
b) carte de identitate/pașaport;
c) diplomă de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) dovada de plată a taxei de înscriere* (chiar dacă plătiți prin intermediul platformei de admitere, încărcați dovada plății);
g) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 (din regulament), în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
h) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;
k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.
Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c), (d) și (e).

*Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior (se încarcă dovada pe platformă).