Admitere masterat 2018

 • Imprimare

Pentru sesiunea de admitere masterat septembrie 2018, Facultatea ETTI scoate la concurs 177 locuri buget și 99 locuri cu taxă, la domeniile "Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" şi "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei".

 Admiși masterat 14 septembrie 2018 

 Repartizare interviu 14 septembrie 

Programele de studii disponibile la admitere sunt:

ACES - număr maxim de locuri vacante: 14 (Advanced Computing for Embedded Systems)

AM - număr maxim de locuri vacante: 15 (Advanced Microelectronics)

AWC - număr maxim de locuri vacante: 21 (Advanced Wireless Communications)

BIOSINF - număr maxim de locuri vacante: 16 (Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației)

CMM - număr maxim de locuri vacante: 19 (Comunicații multimedia)

CMOB - număr maxim de locuri vacante: 16 Comunicații mobile)

EIA - număr maxim de locuri vacante: 21 (Electronică şi informatică aplicată)

EIM - număr maxim de locuri vacante: 21 (Electronică şi informatică medicală)

IAM - număr maxim de locuri vacante: 21 (Imagistică medicală avansată)

ICSFET - număr maxim de locuri vacante: 5 (Ingineria Calității și Siguranței în Funcționare în Electronică și Telecomunicații)

MN - număr maxim de locuri vacante: 11 (Microelectronică şi Nanoelectronică)

MS - număr maxim de locuri vacante: 15 (Microsisteme)

OE - număr maxim de locuri vacante: 22 (Optoelectronică)

PCON - număr maxim de locuri vacante: 18 (Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor)

SIVA - număr maxim de locuri vacante: 16 (Sisteme Inteligente şi Vedere Artificială)

TAEA - număr maxim de locuri vacante: 1 (Tehnologii Integrate Avansate în Electronica Auto)

TAID - număr maxim de locuri vacante: 5 (Tehnici Avansate pentru Imagistică Digitală)

TC - număr maxim de locuri vacante: 19 (Telecomunicații)


Lista finală înmatriculați 16 iulie    Precazare admiși anul I masterat

 

 

Sesiunea septembrie 2018 - pentru locurile ramase vacante

Înscriere : 6 - 8, 10 - 13 septembrie 2018, orele 9 - 15, Leu corp A, mezanin

Taxa înscriere 100 lei

Interviu: 14 septembrie 2018, începând cu ora 9, Leu

Afişare rezultate: 14 septembrie 2018, ora 16 (estimat), Leu

Înmatriculare: 15 şi 16 septembrie 2018, orele 9 - 15 Leu

Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs.  La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original!

Taxa înmatriculare 50 lei

 

 

ACTE NECESARE

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 2. Diplomă de bacalaureat - în original.
 3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalenta acesteia - în original.
 4. Foaie matricolă/ suplimentul la diplomă - în original.
 5. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 6. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 8. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 9. Copie carte de identitate.
 10. Dosar plic (din hârtie).
 11. Taxa de înscriere.

 

ACTE NECESARE

pentru absolvenţii UPB promoţia 2018

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)

 1. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
 2. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
 3. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
 4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este 50 de lei pentru sesiunea iulie 2018 și 100 lei pentru sesiunea septembrie 2018 şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
 5. Copie carte de identitate.
 6. Dosar plic (din hârtie).
 7. Taxa de înscriere.
Șefii de promoție 2018 ai programelor de studii de licență din UPB sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform solicitărilor acestora exprimate în fişa de înscriere, şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de master.


 

 Regulament de admitere masterat UPB și ETTI.

 Taxe de înscriere și înmatriculare.

 Lista cu programele de masterat, anul universitar 2018-2019. 

 Prezentare admitere masterat 2018: