Rezultate admitere masterat sesiunea iulie 2020

Liste finale admiși și înmatriculați iulie 2020

 

Pagină afișată pe data de 13 iulie, la ora 09:00 AM. Contestațiile se pot depune în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform regulamentului, pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Contestația trebuie să conțină:

 • Numele complet al candidatului
 • CNP-ul
 • Prima opțiune
 • Obiectul contestației
 • Data și semnătura olografă 

Vom reveni cu informații legate de înmatriculare în următoarele câteva ore.

Termenul limită pentru înmatriculare (pentru plata taxei și încărcarea pe platformă) este 16.07.2020, ora 16:00.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la detaliile plății numele și prenumele complet și masteratul la care a fost admis candidatul, prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi: 

Universitatea POLITEHNICA din București
IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR) 

sau 

Universitatea POLITEHNICA din București 
IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 

Dovada plății se va trimite pe e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Acum candidații admiși pot încărca dovada plății taxei de înmatriculare - secțiunea "Stadiu curent" pe platforma admitere.pub.ro.

Interviuri admitere masterat 2020

În atenția candidaților la studiile de masterat 2020,

 

Conform regulamentului ETTI, interviul pentru proba 2 (interviul) va avea loc online, folosind platforma Microsoft Teams. În acest sens, toți candidații trebuie să aibă un cont pe această platformă:

 

 1. Absolvenții UPB vor folosi contul existent, pus la dispoziție de universitate, asociat adresei de e-mail <nume_student>@stud.<facultate>.upb.ro. Aceștia pot accesa echipa Public Lobby folosind codul 12ceovx

 2. Absolvenții altor universități, sau absolvenții de UPB care au contul dezactivat sau inaccesibil:

  1. Pot folosi un alt cont existent (personal sau oferit de o altă companie)

  2. Își vor crea un cont nou, la această adresă.

 

Atenție: TOȚI candidații trebuie apoi să completeze ACEST FORMULAR cu numele complet, adresa de e-mail asociată contului de MS Teams și prima opțiune aleasă din lista de opțiuni de programe de masterat, până astăzi (8 iulie 2020), la ora 22:00.

  

Comisiile de interviu sunt programate să-și înceapă activitatea pe data de 9 iulie la ora 9:00, cu excepția comisiei TAEA care va începe la ora 13:00. Candidații sunt rugați să fie prezenți la ora începerii interviurilor, Aici este programarea interviurilor pe ore, iar dacă există constrângeri de timp, se vor discuta la fața locului cu membrii comisiei.

 

În plus, vă anunțăm de obligația de a dispune de o cameră web și de un act valid de identitate pe care va trebui să-l prezentați înaintea începerii interviului. Se acceptă și camera video a telefonului mobil, situație în care va fi nevoie să vă instalați MS Teams pe telefon. Interviul va fi înregistrat, iar înregistrarea va fi trimisă comisiei locale de admitere pentru arhivare.

Candidații care nu au cont de MS Teams din partea UPB vor fi adăugați în echipa Public Lobby după ora 22:00 când se încheie înscrierile în formularul de mai sus.

Mult succes!

Înmatriculări licență - sesiunea I

Înmatricularea se realizează personal sau prin împuternicire notarială la sediul facultății din B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București (zona Leu), în perioada 10-14 iulie 2020, conform programării făcute de fiecare candidat folosind link-ul Doodle primit pe adresa de e-mail cu care s-a făcut înscrierea pentru Sesiunea I – Admitere anticipată. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0763 758 860 (program Luni – Vineri 08:00 – 14:00).

 

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2020-2021 la ETTI  

 

21 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 20 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Nou!  Catalogul disciplinelor la master 2020 - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Probe de concurs admitere masterat 2020

Concursul de admitere la studii universitare de masterat în anul universitar 2020-2021 constă din două probe.

 

Media generală de admitere, MG, se calculează (cu două zecimale, fără rotunjire), astfel:

MG = ( P1 + P2 ) / 2,

 

Unde P1 și P2 sunt mediile asociate celor două probe de concurs.

Mai multe informaţii...

Documente necesare admitere masterat 2020

Documente necesare pentru înscrierea candidaților la programele de masterat în anul universitar 2020-2021:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din regulament, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. o fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
 3. diploma de bacalaureat;
 4. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteiacandidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 6. certificatul de naștere;
 7. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 8. certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
  • pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba de studiu;
  • pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale MEC;
 9. buletin/carte de identitate/pașaport;
 10. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere(50 RON în sesiunea din iulie);
 11. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 12. declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

Mai multe informaţii...