Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Model cerere bursă de performanță, merit

Model cerere și declaraţie de venituri bursă socială.

 

Grupe 2021-2022

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2021-2022.

Mai multe informaţii...

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR SESIUNEA FEBRUARIE 2022

ABSOLVENŢII CARE AU SUSȚINUT EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR IN SESIUNEA FEBRUARIE 2022 ÎŞI POT RIDICA ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII.

Luni-Joi, 9,00-15,00.

Secretar Șef Facultate

Anunț privind acordare burse de merit gradul I și gradul II în sem II, an universitar 2021/2022

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții din anii I, II, III, IV licență și I și  II masterat, care au obținut medii peste 8,00 în semestrul I al anului universitar 2021/2022, pot solicita acordarea bursei în sem. II, prin completarea formularului tip de cerere de bursă.

Mai multe informaţii...

Anunț privind plata taxelor în sem II, an universitar 2021/2022

Conform Regulamentelor privind studiile de licență și masterat, taxele aferente contractelor de studii se vor achita în primele două saptamâni din semestru.

Dovada achitării va fi încărcată de către student pe platforma de contractehttp://etti.pub.ro/contracte, începând cu data de 07 Martie 2022.

Studenții care nu achită taxa și nu încarcă dovada achitării acesteia, în termenul stabilit prin Regulamente vor fi scoși de pe  platforma Moodle, iar cei care au semnat contract de studii cu taxă vor fi propuși pentru exmatriculare.

Mai multe informaţii...

Anunț dosar bursă socială sem II 2021-2022

BURSE SOCIALE - ACTE NECESARE (doar pentru studenții promovați, medie de bursă minim 5,00 și venit net pe membru de familie de maxim 1.524 lei)

Mai multe informaţii...

Finalizare introducere note sem 1 2021-2022

Vă rugăm să accesați platforma studenti.pub.ro pentru verificarea situației școlare pentru sem I 2021/2022, iar în caz că există neconcordanțe să luați legătura cu secretariatul, prin email secretariat@electronica.pub.ro, până la data de 0martie2022.
După această dată nu se mai fac corecții în cataloage.
Va multumim pentru colaborare!
Secretar Șef Facultate
25.02.2022

Anunț scoatere la concurs post șef lucrări pe durată determinată

Departamentul de Telecomunicații anunță scoaterea la concurs a postului de șef lucrări pe durata determinată 54.

Informațiile privind concursul și postul 54 Șef Lucrări pe perioadă determinată pot fi găsite aici.

Licențe Matlab

Universitatea noastră beneficiază de licență campus de Matlab. Pentru calculatoarele individuale ale studenților și cadrelor didactice, este suficient ca aceștia să-și creeze un cont pe site-ul Mathworks cu adresa de e-mail instituțională (@*upb.ro) și își vor putea instala programele.

 

 

Participarea la activități începând cu 15 nov 2021

Conform Hotărârii Senatului UPB din 12/11/2021 pentru organizarea activităților didactice și de cercetare, s-a decis reluarea activității în regim hibrid pentru studii de LICENȚĂ, incepand cu data de luni, 15 noiembrie 2021.

La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației activitățile se vor desfășura astfel (conform orarului semestrului I al anului universitar 2021-2022 afișat pe site: https://bit.ly/3kgscyR) :

- Cursurile se vor desfăşura ON-LINE pe tot parcursul semestrului.

- Toate seminariile la anii 1, 2 si 3 se desfasoara FIZIC in salile de curs. Seminariile la anul 4 se desfășoara ON-LINE.

- Laboratoarele marcate in orar cu fond portocaliu deschis se desfasoara FIZIC, în sala de laborator specificată la orar (se va vedea și secțiunile de anunțuri din tabelul de orar). Laboratoarele și proiectele marcate cu fond verde deschis se desfășoara ON-LINE.

 

Pentru studiile de MASTERAT activitățile rămân în format ON-LINE.

Lista studenților care beneficiază de BURSE pe semestrul I al Anului universitar 2021-2022, Forma de învățământ ZI - LICENȚĂ si MASTERAT

Atenție!!! La întocmirea listei de mai jos s-a avut în vedere eligibilitatea atât din punct de vedere al mediei căt și al precizărilor făcute prin anunțul postat pe site-ul facultății în data de 11 octombrie 2021, disponibil înca la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/anunturi/1013-anunt-privind-acordarea-de-burse-de-merit-gradul-i-si-gradul-ii-pentru-sem-i-an-universitar-2021-2022. În situația în care vă regăsiți în lista de mai jos și nu doriți acordarea bursei (din diverse motive) vă rugăm sa trimiteți email pe adresa secretarei de an până luni, 01.11.2021, orele 10.

Mai multe informaţii...

Eliberarea legitimațiilor și carnetelor de student pentru anul I licență

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR DIN ANUL I LICENȚĂ

Eliberarea legitimațiilor și carnetelor de student se va face conform calendarului de mai jos:

 • Seria A- începând cu data de 26.10.2021
 • Seria B- începând cu data de 28.10.2021
 • Seria C- începând cu data de 01.11.2021
 • Seria D- începând cu data de 03.11.2021
 • Seria E- începând cu data de 05.11.2021
 • Seriile F și G - începând cu data de 09.11.2021 

Vor primi doar pentru studenții care au adus contractul de studii în original!

 

Secretar Șef Facultate

Prelungire termen depunere dosar burse sociale

Documentele se vor depune la Secretariat, până la data de 20 octombrie a.c., inclusiv, după confirmarea programării la secretara de an. Comisia de atribuire a burselor, constituită la nivelul facultății, retrage/impută bursa primită, în cazuri speciale cum ar fi: transmiterea de acte false, plecarea studentului din facultate, abateri grave de la disciplina universitară, alte situații deosebite.

 • cerere și declarație de venituri, formular tip
 • copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului
 • copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal
 • copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)
 • copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
 • copii xerox ale  certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
 • adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )

Mai multe informaţii...

Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor pentru studenții înscriși la MASTER în anul universitar 2021/2022

Procedura de semnare a contractelor în acest an universitar va fi în general aceeași ca și în anul universitar precedent, în sensul că Secretariatul va încarca contractele de studii pe platforma de contracte, urmând ca dvs. să le descărcați, printați și semnați olograf (obligatoriu) urmând ca apoi să le încărcați pe platformă împreună cu dovada achitării taxelor, după caz.

Originalul contractului și dovada achitării taxelor vor fi aduse la Secretariat ulterior validarii pe platformă în termen de maxim 30 zile de la validare, fără a fi necesară o programare.

Legitimațiile și carnetele de student vor fi vizate numai după ce a fost validat contractul. La fel se va proceda și în cazul eliberării adeverinței de student.

Studenții înmatriculați în anul I, care au susținut examen de diplomă/ licență anterior anului 2021 și semnează în prezent contract de studii cu finanțare bugetară sunt rugați să menționeze la finalul contractului că nu au urmat cursuri de masterat cu finanțare bugetară la alte universități din țară (Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că nu am semnat până în prezent contracte pentru studii de masterat finanțate de la bugetul de stat cu alte instituții de învățământ superior din țară; data și semnătura).

Pentru calcularea taxei datorate pentru primul semestru veți avea în vedere următoarele:

Mai multe informaţii...

Aplicația pentru încărcarea contractelor de studii 2021

Aplicația pentru încărcarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021-2022 a fost activată la adresa http://etti.pub.ro/contracte/ pentru toți studentii înmatriculați la studii de licență sau masterat.

Puteți folosi parolele de anul trecut sau parolele din aplicațiilede contracte sau puteti solicita o noua parola. Daca nu ati mai accesat aplicatia puteti solicita activare cont. Activarea se poate face pe adresa salvată în aplicația studenti.pub.ro sau pe adresa personala de student.

Parola din aplicația etti.pub.ro nu se sincronizeaza cu parola de pe contul universal UPB.

 

Orice problemă de funcționare vă rugăm să o semnalați pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anunț legitimații de transport pentru studenți

ANUNȚ

PRIVIND LEGITIMAȚIILE DE CĂLĂTORIE (REGLEMENTATE DE H.G. 341 DIN 17.03.2021)

Mai multe informaţii...

Anunț privind acordarea de burse de merit (gradul I și gradul II) pentru sem. I, an universitar 2021-2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor și a ajutoarelor sociale pentru studenții din UPB, disponibil pe site-ul Universității la adresa https://upb.ro/wp-content/uploads/2021/07/HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022.pdf2022.pdf și a Ordinului    nr.  3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, studenţii eligibili pentru burse de merit gradul I și gradul II, care:

Mai multe informaţii...

Completare anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2021/2022

Procedura de semnare a contractelor în acest an universitar va fi în general aceeași ca și în anul universitar precedent, în sensul că Secretariatul va încarca contractele de studii pe platforma de contracte, urmând ca dvs. să le descărcați, printați și semnați olograf (obligatoriu) urmând ca apoi să le încărcați pe platformă împreună cu dovada achitării taxelor, după caz. Originalul contractului și dovada achitării taxelor vor fi aduse la Secretariat ulterior validarii pe platformă, dar nu mai târziu de 2 saptămâni de la inceperea cursurilor în format hibrid/fizic.

Mai multe informaţii...

Procedura eliberare adeverință student și situație școlară

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare în anul universitar 2021/2022 se face respectând Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa https://upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

Mai multe informaţii...

Anunț: depunerea dosarelor pentru burse de performanță

a) Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.

Mai multe informaţii...

Anunț actualizare cod IBAN

Studenții din anul I licență și I masterat sunt rugați să-și completeze codul IBAN pe platforma studenti.pub.ro până la data de 15 octombrie 2021(ulterior acestei date secretara de an va valida datele personale și câmpul de încărcare va fi blocat).

De asemenea, studenții din anii II, III și IV licență care doresc să-și actualizeze codul IBAN pe platforma studenti.pub.ro sunt rugați să trimită email secretarei de an pentru actualizare până la data de 15 octombrie 2021.

  

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Secretar Șef Facultate

Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2021/2022

Procedura de semnare a contractelor în acest an universitar va fi în general aceeași ca și în anul universitar precedent, în sensul că Secretariatul va încarca contractele de studii pe platforma de contracte, urmând ca dvs. să le descărcați, printați și semnați olograf (obligatoriu) urmând ca apoi să le încărcați pe platformă împreună cu dovada achitării taxelor, după caz.Originalul contractului și dovada achitării taxelor vor fi aduse la Secretariat ulterior validarii pe platformă, dar nu mai târziu de 30 octombrie 2021.

Mai multe informaţii...

Tentativă de atac informatic asupra aplicațiilor ETTI

În data de 10 septembrie 2021 a avut loc un atac cibernetic asupra platformei informatice a Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii. In urma acestui atac au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma respectiva si partial unele date personale (CNP-urile unora din studenti).
Nu a fost accesata baza de date principala a UPB in care sunt stocate datele personale ale studentilor (situatie scolara, adresa, informatii bancare etc.). Aceste date sunt stocate in conditii de siguranta maxima.
Problema de securitate a fost remediata in cursul zilei si au fost demarate procedurile de informare a autoritatilor competente in vederea identificarii si tragerii la raspundere a autorului atacului cibernetic.
Ne cerem scuze studentilor facultatii noastre pentru inconvenientul creat de aceasta situatie.

Anunț privind procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2021/2022

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele trebuie să achite restul de taxă.

Depunerea cererilor se poate face în perioada 13.09.2021 – 17.09.2021 prin email, la Secretara de an.

Mai multe informaţii...

Anunț privind procedura de promovare în anul universitar 2021/2022

Studenții care nu au obţinut necesarul de puncte credit obligatorii, respectiv:

 • minim 35 cst pentru trecerea în anul II
 • minim 95 cst pentru trecerea în anul III
 • minim 155 cst pentru trecerea în anul IV

pot depune cereri de promovare  cu derogare de la art. 24 din Regulamentul privind organizarea procesului de învățământ universitar de licență dacă au obţinut:

 • minim 30 cst pentru trecerea în anul II
 • minim 85 cst pentru trecerea în anul III
 • minim 140 cst pentru trecerea în anul IV

 Cererile se trimit prin email la Secretara de an  în perioada 13.09-17.09.2021

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2021

ABSOLVENŢII, PROMOŢIA IULIE 2021, ÎŞI POT RIDICA ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE, DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII, FĂRĂ PROGRAMARE ÎN PREALABIL, ÎN PERIOADA 12-16 IULIE, INTERVAL ORAR 8.00-16.00

Secretar Șef Facultate

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE MASTERAT SESIUNEA IUNIE 2021

ABSOLVENŢII, PROMOŢIA IUNIE 2021, ÎŞI POT RIDICA    ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE, DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII, FĂRĂ PROGRAMARE ÎN PREALABIL, ÎN PERIOADA 12-16 IULIE, INTERVAL ORAR 10.00-14.00

  

Secretar Șef Facultate

În atenția absolvenților de licență și masterat, promoția 2020

ABSOLVENŢII  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE  LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307, PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ(0214029639), ÎNCEPÂND CU DATA DE 22 IUNIE 2021, ÎN INTERVALUL ORAR 10-15 (pentru lunile iunie și iulie).

Important:

Mai multe informaţii...

Adeverințe de absolvire pentru absolvenții de licență și masterat sesiunea februarie 2021

Absolvenţii din promoţia februarie 2021 îşi pot ridica adeverinţele de absolvire de la secretariatul facultăţii, fără programare în prealabil, în perioada 16 martie-31 martie, interval orar 10.00-14.00.

Mai multe informaţii...

Subcategorii