Orar

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2013-2014, semestrul 2.

Mai multe informaţii...

Grupe 2013

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2013-2014.

Mai multe informaţii...

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Suport curs

Informaţii despre accesul la suportul on-line pentru cursuri.

Mai multe informaţii...

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Cataloage

     2012-2013 Noua procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Zile libere de Paşte

Vineri 18 aprilie si marti 22 aprilie sunt zile libere cu recuperare in zilele de sambata 26.04, respectiv 10.05 sau in alte zile stabilite de comun acord cu cadrele didactice.

Activitatile didactice din ziua de 18.04  se vor recupera sambata 26.04 (conform orarului unei zile de vineri) iar cele din 22.04 se vor recupera sambata 10.05 (conform orarului unei zile de marti).

Decanatul

Locuri disponibile pentru cazare în căminele facultăţii

În urma decazărilor din semestrul I al anului universitar 2013-2014, în semestrul II au rămas disponibile câteva locuri de cazare în căminele ETTI. Studenţii ETTI doritori, care nu au primit cazare, pot adresa o cerere prodecanului de profil conf. Adriana Florescu  în în fiecare miercuri, joi sau vineri,  ora 12.00, în  sălile B235, B228a sau B226.

Situația școlară

A fost finalizată încărcarea pe platforma studenti.pub.ro a notelor existente în cataloagele din  sem. I 2013/2014.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ IMPORTANT SESIUNE EXAMENE

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

În cataloage vor fi trecuţi numai studenţii care şi-au achitat taxele corespunzătoare. Prin urmare, vă rugăm să faceţi dovada achitării acestora până cel mai târziu la data de 13.01.2014.

Mai multe informaţii...

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI înmatriculați în anul universitar 2012-2013

Mai multe informaţii...

Anunţuri diverse

După data de 22 Octombrie 2012 nu se mai primesc cereri de schimbare a disciplinelor sau a titularilor de curs.

-> Anunţ pentru studenţii de la cursuri universitare de lungă durată 

-> Anunţ vizualizare situaţie şcolară   

Admitere la şcoala doctorală

 

 

Şcoala Doctorală a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației-Bucureşti,

SD-ETTI-B

Admiterea la Doctorat – 2012

Mai multe informaţii...

Sesiune examene mai-iunie 2014

 

Sesiunea de examene din semestrul 2 se desfăşoară în perioada 24 mai – 13 iunie 2014.

Mai multe informaţii...

Lucrări de verificare - sem. 2

Lucrări de verificare (curs) pentru semestrul II

Mai multe informaţii...

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2013-2014

Programarea examenelor

Mai multe informaţii...

Discipline neplătite

STUDENŢII CARE NU AU ACHITAT TAXA DE REFACERE A DISCIPLINELOR RESTANTE  NU VOR  FI  PRIMIŢI ÎN EXAMEN.

 Listele cu  restanţierii care nu au plătit taxa de disciplină:

Mai multe informaţii...

Burse semestrul 2, 2013-2014

Listele cu bursele acordate studenţilor în semestrul 2 2013-2014

Mai multe informaţii...

Propuneri burse 2013 sem 2

Liste cu studenţii propuşi pentru burse în sem. 2 şi mediile care vor fi luate în considerare la acordarea burselor.
Toti studenţii propuşi pentru burse sunt rugaţi să verifice existenţa şi corectitudinea codului IBAN personal de pe site!

Mai multe informaţii...

Acte burse sociale 2013-2014 sem 2

 

ACTELE  PENTRU BURSE SOCIALE SE VOR PRIMI LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN PERIOADA 03 MARTIE-13 MARTIE 2014

Mai multe informaţii...

Burse de studii

Tabel cu studenţii care vor primi burse de studii.

Obs: Aceştia au obligaţia să semneze la secretariat tabelul prin care acceptă primirea bursei, conform cu acest anunţ.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ BURSE 2013 sem 1

Studenţii care se regăsesc pe listele cu bursele de studii aprobate pentru sem I 2013/2014 (burse de performanţă, de merit gradul I şi de merit gradul II) afişate pe pagina de web a facultăţii, sunt aşteptaţi în Secretariatul Facultăţii pentru a semna cererea de bursă, până la data de 28 noiembrie a.c., conform următorului program:

Mai multe informaţii...

Program secretariat

Program de lucru cu publicul: luni - joi 14:00-16:00.

Mai multe informaţii...

Semnare contracte de studii

Această pagină conţine informaţii despre procedura de completare şi semnare a contractelor de studii.

Mai multe informaţii...

Formulare de evaluare

Pentru evaluarea activitatilor didactice de curs si aplicatii (seminar, laborator), Biroul Consiliului Facultatii ETTI a realizat urmatoarele formulare de evaluare pentru fiecare an de studiu.

Mai multe informaţii...

Anunţ contracte de studii

Potrivit „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  procesului de învăţământ în UPB” participarea la activităţile didactice aferente procesului de învăţământ şi includerea dvs. în formaţiile de studiu se face pe baza „Contractului anual de studii”.

Mai multe informaţii...

Taxe 2013 - 2014

CONFORM HOTĂRÂRII SENATULUI UPB, ÎNCEPÂND CU DATA DE
1 OCTOMBRIE 2013,
TAXELE DE ŞCOLARIZARE SUNT
:

Mai multe informaţii...

Taxe refacere discipline 2013

ANUNT

Pentru studenţii ETTI care în anul universitar 2013-2014 sunt înmatriculaţi în Anul de studii  II, III sau IV

Mai multe informaţii...

Subcategorii