Grupe 2016 s1

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2015-2016, sem. 2.

Mai multe informaţii...

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Program secretariat

Program de lucru cu publicul: luni - joi 14:00-16:00.

(valabil cu excepția vacanțelor, când va fi afișat programul specific perioadei respective)

Mai multe informaţii...

Cataloage, discipline opţionale

- Repartiţii la opţionale, listă actualizată la 24.11.2015    

Procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Propuneri burse 2016-2017 sem. 1

Lista studenților propuși pentru bursă în semestrul I 2016-2017

Mai multe informaţii...

Anunţ important burse

Studenţii sunt rugaţi să-şi actualizeze codul IBAN pe platforma https://www.studenti.pub.ro

Mai multe informaţii...

Deschiderea festivă a noului an universitar 2016-2017

Universitatea "Politehnica" din  Bucureşti organizează deschiderea festivă a noului an universitar

Mai multe informaţii...

În atenţia tuturor studenţilor, verificare situaţie şcolară

În acest moment toate notele din  anul universitar 2015/2016 sunt introduse pe platforma studenti.pub.ro.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru studenţi

Pentru a afla user-ul de acces la această platformă accesaţi pagina "Acces site cursuri" de pe platforma http://studenti.pub.ro. 
Parola iniţială pentru anul 1 este studentnnnnnn (ultimele 6 cifre din CNP sau paşaport). Vă rugăm schimbaţi parola după prima autentificare.

Mai multe informaţii...

În atenţia absolvenţilor promoţia 2015

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ ȘI MASTER - PROMOŢIA 2015,  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE LA  RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307

Mai multe informaţii...

Prezentare a firmei S.C. MIELE TEHNICA România

Vă aşteptăm pe data de  9 MARTIE 2016 la ora 17:00, în sala A101,  pentru o prezentare a firmei  S.C. MIELE TEHNICA România,  prezentare  care  continuă  cu  oferta  locurilor  de practică pentru studenţii din anul III.

Mai multe informaţii...

Cursuri liber alese de limba straină

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă tuturor studenților din ciclul de licență (anii 1-4) posibilitatea de inițiere/perfecționare în cunoașterea unei limbi străine.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru profesori

Pentru acces la platforma de cursuri (MODDLE nou: http://electronica.curs.pub.ro), utilizaţi contul prenume.nume cu care aveti acces şi la adresa de e-mail @upb.ro.

Mai multe informaţii...

Întâlnire studenți anul IV 2015

Întâlnirea cu studenţii anului 4 se va reprograma.

Mai multe informaţii...

Întâlnire studenți anul III 2015

Studenții din anul III sunt invitați să participe JOI 10 DECEMBRIE 2015 începând cu ora 17:30 în sala A01 la o întâlnire cu profesori din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și cu reprezentanți ai unor companii cu care facultatea colaborează în diverse activități (proiecte de cercetare, practica studenților etc.)

Mai multe informaţii...

În atenţia studenţilor din ani terminali

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN

ANII TERMINALI

Mai multe informaţii...

Anunţ important taxe refacere discipline

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Studenţii care nu au achitat taxele de refacere de disciplină sau nu au făcut dovada achitării acestora până la data de 30 noiembrie a.c. nu vor apărea în cataloagele  de la disciplinele respective şi prin urmare nu vor fi primiţi la examene.

 

 Secretar Şef Facultate

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI

Mai multe informaţii...

Anunţ şcolarizare de lungă durată

În atenţia studenţilor de la cursurile de învăţământ de lngă durată, care nu au finalizat studiile şi doresc continuarea acestora.

Mai multe informaţii...

Situația școlară

În atenția tuturor studenților  

În acest moment  platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015.

Mai multe informaţii...

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă

Lucrări de verificare - sem. I

Lucrări de verificare* (curs) – semestrul I
Învăţământ universitar de licenţă 2016-2017 

Mai multe informaţii...

Examen diplomă septembrie 2016

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ
– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de diplomă: 12.09 - 13.09

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie septembrie 2016

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE
– SESIUNEA IUNIE-septembrie 2016 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de disertație: 12.09 - 13.09 (în funcție de direcția de master)

Mai multe informaţii...

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2016

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2016

Mai multe informaţii...

Examen diplomă iulie 2016

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ
– SESIUNEA IUNIE-IULIE 2016 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de diplomă: 04.07 - 08.07

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie iulie 2016

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE
– SESIUNEA IUNIE-IULIE 2016 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de disertație: 27.06 - 01.07 (în funcție de direcția de master)

Mai multe informaţii...

Subcategorii