Program secretariat

Program de lucru cu publicul: luni - joi 14:00-16:00.

(valabil cu excepția vacanțelor, când va fi afișat programul specific perioadei respective)

Mai multe informaţii...

Grupe 2016 s1

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2015-2016, sem. 2.

Mai multe informaţii...

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Cataloage, discipline opţionale

- Repartiţii la opţionale, listă actualizată la 24.11.2015    

Procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR (ciclu de licență)

CA URMARE A MODIFICĂRII CRITERIILOR DE ACORDARE A BURSEI SOCIALE (ordin 3392/2017) COMUNICATE FACULTĂȚII PRIN ADRESA 5179/27.03.2017 UN STUDENT  POATE BENEFICIA  DE BURSĂ SOCIALĂ INDIFERENT DACĂ MAI PRIMEȘTE ȘI UN ALT TIP DE BURSĂ (PERFORMANTA, MERIT, ETC.).

PRIN URMARE REDESCHIDEM DEPUNEREA DE DOSARE SOCIALE.

Mai multe informaţii...

Eliberare diplome promoția 2016 licență

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ - PROMOŢIA 2016,  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMA DE LICENȚĂ, BACALAUREAT ȘI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ DE LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307

Mai multe informaţii...

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE ANUL I

Sunteți invitați să participați, alături de echipa Centrului de Consiliere în Carieră din UPB, la un scurt antrenament de o oră despre cum să vă exersați abilitățile de comunicare și de public speaking, sau despre cum să gestionați anumite situații de stres. Împreuna vom răspunde la întrebări precum: cine sunt, ce știu și ce pot face și cum mă pot promova cât mai bine! 

Va așteptăm în zilele de Luni, 20.03.2017 și de Joi, 23.03.2017, în intervalul 15.00-16.00, Sala A01. 

În atenția studenților care nu au achitat taxa pe primul semestru al anului universitar 2016/2017

Studenții care au semnat contract de studii cu taxă și nu au achitat taxa aferentă semestrului I sunt rugați să-și clarifice situația la Secretariatul Facultății până la data de 27.03.2017.

Mai multe informaţii...

Propuneri burse sem. 2 2016-2017

Lista cu studenții propuși pentru burse în sem 2 2016-2017

Mai multe informaţii...

Studenți care nu au achitat taxa de școlarizare în sem 1 2016/2017

Taxa neachitată constituie debit și se va achita înainte de semnarea cererii de repetare/reînmatriculare, după caz.

Mai multe informaţii...

Zile libere de Paște 2017

Conform Hotărârii Senatului nr. 59 / 26.07.2016 zilele de vineri 14 aprilie 2017 și marti 18 aprilie 2017 vor fi zile libere, cu recuperarea activităților până la 13 aprilie 2017.

Mai multe informaţii...

Cursuri liber alese de limba straină

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă tuturor studenților din ciclul de licență (anii 1-4) posibilitatea de inițiere/perfecționare în cunoașterea unei limbi străine.

Mai multe informaţii...

Studenți propuși pentru exmatriculare ca urmare a neachitării taxelor

Următorii studenți sunt propuși pentru exmatriculare ca urmare a neachitării taxelor aferente contractelor de studii cu taxă semnate în anul universitar 2016/2017

Mai multe informaţii...

În atenția studenților care au semnat contract de studii cu taxă în anul universitar 2016/2017 (licență sau masterat)

Studenții care repetă anul sau sunt admiși cu taxă trebuie sa faca dovada achitării taxei aferente semestrului I până la data de 15 decembrie 2016. După această dată vor fi propuși pentru exmatriculare.

Secretar Șef Facultate

Propuneri burse 2016-2017 sem. 1

Lista studenților propuși pentru bursă în semestrul I 2016-2017

Mai multe informaţii...

Anunţ important burse

Studenţii sunt rugaţi să-şi actualizeze codul IBAN pe platforma https://www.studenti.pub.ro

Mai multe informaţii...

În atenţia tuturor studenţilor, verificare situaţie şcolară

În acest moment toate notele din  anul universitar 2015/2016 sunt introduse pe platforma studenti.pub.ro.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru studenţi

Pentru a afla user-ul de acces la această platformă accesaţi pagina "Acces site cursuri" de pe platforma http://studenti.pub.ro. 
Parola iniţială pentru anul 1 este studentnnnnnn (ultimele 6 cifre din CNP sau paşaport). Vă rugăm schimbaţi parola după prima autentificare.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru profesori

Pentru acces la platforma de cursuri (MODDLE nou: http://electronica.curs.pub.ro), utilizaţi contul prenume.nume cu care aveti acces şi la adresa de e-mail @upb.ro.

Mai multe informaţii...

În atenţia studenţilor din ani terminali

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN

ANII TERMINALI

Mai multe informaţii...

Anunţ important taxe refacere discipline

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Studenţii care nu au achitat taxele de refacere de disciplină sau nu au făcut dovada achitării acestora până la data de 30 noiembrie a.c. nu vor apărea în cataloagele  de la disciplinele respective şi prin urmare nu vor fi primiţi la examene.

 

 Secretar Şef Facultate

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI

Mai multe informaţii...

Anunţ şcolarizare de lungă durată

În atenţia studenţilor de la cursurile de învăţământ de lngă durată, care nu au finalizat studiile şi doresc continuarea acestora.

Mai multe informaţii...

Situația școlară

În atenția tuturor studenților  

În acest moment  platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015.

Mai multe informaţii...

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Lucrări de verificare - sem. 2

Lucrări de verificare (curs) pentru semestrul II

Mai multe informaţii...

Programarea examenelor

Sesiunea de iarnă 2016-2017

Mai multe informaţii...

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă

Subcategorii