Cataloage, discipline opţionale

- Repartiţii la opţionale, listă actualizată la 24.11.2015    

Procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Grupe 2015

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2015-2016, sem. 1.

Mai multe informaţii...

Orar

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2015-2016, semestrul 1.

Mai multe informaţii...

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail profesori şi studenţi

Informaţii referitoare la contul de acces
STUDENŢI CADRE DIDACTICE

Pentru a afla user-ul de acces la aceasta platforma accesati pagina "Acces site cursuri" de pe platformahttp://studenti.pub.ro. 
Parola initiala pentru anul 1 este studentnnnnnn (ultimele 6 cifre din CNP sau pasaport). Va rugam schimbati parola dupa prima autentificare. 

DUPĂ ce schimbați parola, se activează și contul de e-mail  @stud.etti.upb.ro
Contul de e-mail poate fi accesat de la adresa http://outlook.com/upb.ro 

Puteti descarca in mod gratuit suita Microsoft Office accesand adresahttp://portal.office.com si folosind ca date de autentificare adresa de e-mail din partea UPB si parola asociata acesteia. 

Conturile vechi de e-mail vor fi valabile in continuare daca le folositi, dar licenţele de Office vor fi mutate pe noile conturi.

Pentru acces la platforma de cursuri, utilizati contul prenume.nume cu care aveti acces si la adresa de e-mail @upb.ro

Parola o puteti schimba atat din platforma de cursurihttp://electronica.curs.pub.ro  cat si din clientul de webmailhttp://mail.upb.ro(Preferinte/Schimba parola)

DUPĂ ce ati schimbat parola se activeaza si accesul lahttp://portal.office.com(pentru descarcare Office).

În atenţia studenţilor din ani terminali

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN

ANII TERMINALI

Mai multe informaţii...

Anunţ important taxe refacere discipline

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Studenţii care nu au achitat taxele de refacere de disciplină sau nu au făcut dovada achitării acestora până la data de 30 noiembrie a.c. nu vor apărea în cataloagele  de la disciplinele respective şi prin urmare nu vor fi primiţi la examene.

 

 Secretar Şef Facultate

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI

Mai multe informaţii...

Anunţ şcolarizare de lungă durată

În atenţia studenţilor de la cursurile de învăţământ de lngă durată, care nu au finalizat studiile şi doresc continuarea acestora.

Mai multe informaţii...

În atenţia tuturor studenţilor, verificare situaţie şcolară

În acest moment toate notele din  anul universitar 2014/2015 sunt introduse pe platforma studenti.pub.ro.

Mai multe informaţii...

Situația școlară

În atenția tuturor studenților  

În acest moment  platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015.

Mai multe informaţii...

Anunţ important burse

Studenţii sunt rugaţi să-şi actualizeze codul IBAN pe platforma https://www.studenti.pub.ro

Mai multe informaţii...

În atenţia absolvenţilor de licenţă, promoţia 2014

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ, PROMOŢIA IULIE 2014,

POT SOLICITA ADEVERINȚĂ ȘI SITUAȚIE ȘCOLARĂ PENTRU DEDUCERE DE IMPOZIT NUMAI ÎN BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATE DE CĂTRE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE, CONFORM ORDIN MFP 539/225/1479/2013

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă

Lucrări de verificare - sem. I

Lucrări de verificare (curs) – semestrul I
Învăţământ universitar de licenţă 2015-2016

 Anul I

 • Analiză matematică  1                                   -           săptămâna a 8-a
 • Algebră şi geometrie                                     -           săptămâna a 9-a
 • Bazele electrotehnicii 1                                  -           săptămâna a 10-a* sau a 11-a

 Anul II

 • Materiale pentru electronică                          -           săptămâna a 8-a
 • Semnale și sisteme                                      -           săptămâna a 9-a
 • Dispozitive electronice                                  -           săptămâna a 10-a* sau a 11-a

 Anul III

 • Analiza şi sinteza circuitelor                          -           săptămâna a 9-a

 Anul IV

 

                  Electronică aplicată (ELA)

 • Sisteme electronice programabile                             -           săptămâna a 8-a
 • Arhitectura sistemelor de calcul                                -           săptămâna a 10-a* 

                  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (TST)

 • Comunicaţii de date                                                 -           săptămâna a 8-a
 • Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio              -           săptămâna a 10-a*

                  Reţele şi software de telecomunicaţii (RST)

 • Comunicaţii de date                                                  -           săptămâna a 8-a
 • Tehnici şi sisteme de comutaţie                                 -           săptămâna a 10-a*

                  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (MON)

 • Dispozitive optoelectronice                                      -           săptămâna a 8-a
 • Microsenzori                                                          -           săptămâna a 10-a*

                  Ingineria informaţiei (INF)

 • Reţele de calculatoare                                               -           săptămâna a 8-a
 • Prelucrarea imaginilor                                               -           săptămâna a 10-a*

                 

*verificările din săptămâna a 10-a nu trebuie să fie planificate în zilele libere de 30.11 și 1.12

 

Examen diplomă septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2015

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 31 august - 13 septembrie 2015

Mai multe informaţii...

Examen diplomă iulie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA IULIE 2015 – 

 Perioada de înscriere: 22.06 - 26.06

Mai multe informaţii...

Anunț burse

 Studenţii care se regăsesc pe listele cu bursele de studii aprobate pentru sem I 2015/2016 (burse de performanţă, de merit gradul I şi de merit gradul II) afişate pe pagina de web a facultăţii, sunt aşteptaţi în Secretariatul Faculţăţii pentru a semna cererea de bursă,

în perioada 12.11-19.11.2015, intervalul 9,00-16,00.

 În caz de neprezentare se va sista acordarea bursei.

 SECRETAR ŞEF FACULTATE

Mai multe informaţii...

Propuneri burse 2015 sem 1

Liste cu mediile care vor fi luate în considerare la acordarea burselor.

Mai multe informaţii...

Burse sociale sau cazare socială 2015 sem 1

ANUNŢ BURSE SOCIALE ŞI/SAU CAZARE SOCIALĂ

STUDENŢII CARE AU DEPUS DEJA DOSARUL ÎL VOR COMPLETA CU ACTE CONFORM PREZENTULUI ANUNŢ.

PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE ŞI/SAU CĂMIN SOCIAL SE VA DEPUNE UN SINGUR DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Regulament burse

1. Regulament burse

2. Anexă la regulament

Program secretariat

Program de lucru cu publicul: luni - joi 14:00-16:00.

Mai multe informaţii...

În atenția tuturor studenților

 Studenţii, indiferent de regimul de studiicare nu au semnat contractul de studii pentru anul universitar 2015/2016 au fost propuşi pentru exmatriculare.

 Studenţii care au semnat contract de studii cu taxă pentru anul universitar 2015/2016 sunt obligaţi să-şi achite taxele aferente fiecărui semestru de studii şi să facă dovada achitării acestora prin prezentarea chitanţei în original la secretara de an.

Mai multe informaţii...

Semnare contracte de studii 2015

Această pagină conţine informaţii despre procedura de completare şi semnare a contractelor de studii.

Mai multe informaţii...

Grupe an 3

Studenţii din anul 3 sunt redistribuiţi în semestrul 2 după programul de studii.

Mai multe informaţii...

Subcategorii