Cataloage, discipline opţionale

- Repartiţii la opţionale, listă actualizată la 24.11.2015    

Procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Grupe 2015

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2015-2016, sem. 1.

Mai multe informaţii...

Orar

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2015-2016, semestrul 1.

Mai multe informaţii...

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru studenţi

Pentru a afla user-ul de acces la această platformă accesaţi pagina "Acces site cursuri" de pe platforma http://studenti.pub.ro. 
Parola iniţială pentru anul 1 este studentnnnnnn (ultimele 6 cifre din CNP sau paşaport). Vă rugăm schimbaţi parola după prima autentificare.

Mai multe informaţii...

Cursuri liber alese de limba straină

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă tuturor studenților din ciclul de licență (anii 1-4) posibilitatea de inițiere/perfecționare în cunoașterea unei limbi străine.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru profesori

Pentru acces la platforma de cursuri (MODDLE nou: http://electronica.curs.pub.ro), utilizaţi contul prenume.nume cu care aveti acces şi la adresa de e-mail @upb.ro.

Mai multe informaţii...

Întâlnire studenți anul IV 2015

Întâlnirea cu studenţii anului 4 se va reprograma.

Mai multe informaţii...

Întâlnire cu RAOUL ROS, Country Senior Officer Alcatel-Lucent România

Miercuri, 10 decembrie 2015, de la ora 18:30, în sala A101 are loc întâlnirea cu RAOUL ROS, Country Senior Officer Alcatel-Lucent România.

Sunt invitaţi studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației, precum şi toţi cei care doresc a înţelege ce înseamnă un operator de telecomunicaţii modern, parte a unui mare grup mondial şi de a inţia un dialog cu un posibil angajator.

Întâlnirea este prima lecţie deschisă din acest an cu participarea unor personalităţi de seamă ale telecomunicaţiilor româneşti, organizată în cadrul cursului "Piaţa Comunicaţiilor. Reglementări europene şi internaţionale", al carui titular este domnul Dr. Ing. Nicolae Oacă.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ligii Studenților Electroniști, prin proiectul CareerTeam.

 

Întâlnire studenți anul III 2015

Studenții din anul III sunt invitați să participe JOI 10 DECEMBRIE 2015 începând cu ora 17:30 în sala A01 la o întâlnire cu profesori din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și cu reprezentanți ai unor companii cu care facultatea colaborează în diverse activități (proiecte de cercetare, practica studenților etc.)

Mai multe informaţii...

În atenţia studenţilor din ani terminali

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN

ANII TERMINALI

Mai multe informaţii...

Anunţ important taxe refacere discipline

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Studenţii care nu au achitat taxele de refacere de disciplină sau nu au făcut dovada achitării acestora până la data de 30 noiembrie a.c. nu vor apărea în cataloagele  de la disciplinele respective şi prin urmare nu vor fi primiţi la examene.

 

 Secretar Şef Facultate

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI

Mai multe informaţii...

Anunţ şcolarizare de lungă durată

În atenţia studenţilor de la cursurile de învăţământ de lngă durată, care nu au finalizat studiile şi doresc continuarea acestora.

Mai multe informaţii...

În atenţia tuturor studenţilor, verificare situaţie şcolară

În acest moment toate notele din  anul universitar 2014/2015 sunt introduse pe platforma studenti.pub.ro.

Mai multe informaţii...

Situația școlară

În atenția tuturor studenților  

În acest moment  platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015.

Mai multe informaţii...

Anunţ important burse

Studenţii sunt rugaţi să-şi actualizeze codul IBAN pe platforma https://www.studenti.pub.ro

Mai multe informaţii...

În atenţia absolvenţilor de licenţă, promoţia 2014

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ, PROMOŢIA IULIE 2014,

POT SOLICITA ADEVERINȚĂ ȘI SITUAȚIE ȘCOLARĂ PENTRU DEDUCERE DE IMPOZIT NUMAI ÎN BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATE DE CĂTRE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE, CONFORM ORDIN MFP 539/225/1479/2013

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Programarea examenelor din sesiunea de iarnă 2015 - 2016

Programarea examenelor

Mai multe informaţii...

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă

Lucrări de verificare - sem. I

Lucrări de verificare (curs) – semestrul I
Învăţământ universitar de licenţă 2015-2016

 Anul I

 • Analiză matematică  1                                   -           săptămâna a 8-a
 • Algebră şi geometrie                                     -           săptămâna a 9-a
 • Bazele electrotehnicii 1                                  -           săptămâna a 10-a* sau a 11-a

 Anul II

 • Materiale pentru electronică                          -           săptămâna a 8-a
 • Semnale și sisteme                                      -           săptămâna a 9-a
 • Dispozitive electronice                                  -           săptămâna a 10-a* sau a 11-a

 Anul III

 • Analiza şi sinteza circuitelor                          -           săptămâna a 9-a

 Anul IV

 

                  Electronică aplicată (ELA)

 • Sisteme electronice programabile                             -           săptămâna a 8-a
 • Arhitectura sistemelor de calcul                                -           săptămâna a 10-a* 

                  Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (TST)

 • Comunicaţii de date                                                 -           săptămâna a 8-a
 • Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio              -           săptămâna a 10-a*

                  Reţele şi software de telecomunicaţii (RST)

 • Comunicaţii de date                                                  -           săptămâna a 8-a
 • Tehnici şi sisteme de comutaţie                                 -           săptămâna a 10-a*

                  Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (MON)

 • Dispozitive optoelectronice                                      -           săptămâna a 8-a
 • Microsenzori                                                          -           săptămâna a 10-a*

                  Ingineria informaţiei (INF)

 • Reţele de calculatoare                                               -           săptămâna a 8-a
 • Prelucrarea imaginilor                                               -           săptămâna a 10-a*

                 

*verificările din săptămâna a 10-a nu trebuie să fie planificate în zilele libere de 30.11 și 1.12

 

Examen diplomă septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Examen diplomă iulie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA IULIE 2015 – 

 Perioada de înscriere: 22.06 - 26.06

Mai multe informaţii...

Anunț burse

 Studenţii care se regăsesc pe listele cu bursele de studii aprobate pentru sem I 2015/2016 (burse de performanţă, de merit gradul I şi de merit gradul II) afişate pe pagina de web a facultăţii, sunt aşteptaţi în Secretariatul Faculţăţii pentru a semna cererea de bursă,

în perioada 12.11-19.11.2015, intervalul 9,00-16,00.

 În caz de neprezentare se va sista acordarea bursei.

 SECRETAR ŞEF FACULTATE

Mai multe informaţii...

Burse sociale sau cazare socială 2015 sem 1

ANUNŢ BURSE SOCIALE ŞI/SAU CAZARE SOCIALĂ

STUDENŢII CARE AU DEPUS DEJA DOSARUL ÎL VOR COMPLETA CU ACTE CONFORM PREZENTULUI ANUNŢ.

PENTRU OBŢINEREA DE BURSE  SOCIALE ŞI/SAU CĂMIN SOCIAL SE VA DEPUNE UN SINGUR DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Regulament burse

1. Regulament burse

2. Anexă la regulament

Subcategorii