Grupe 2014 sem2

Repartizarea pe grupe în anul universitar 2014-2015, sem. 2.

Mai multe informaţii...

Orar

Planificarea activităţilor didactice din anul universitar 2014-2015, semestrul 2.

Mai multe informaţii...

Cataloage

- Repartiţii la opţionale, listă actualizată la 18.10.2014     

2012-2013 Noua procedură pentru completarea cataloagelor la licenţă şi master: procedură şi precizări pentru completarea cataloagelor.

Formulare utile

Pe această pagină veţi avea acces la diverse formulare utile în relaţia dvs. cu secretariatul facultăţii.

Mai multe informaţii...

Proceduri

Proceduri pentru interacţiunea cu secretariatul facultăţii:

Mai multe informaţii...

Programul secretariatului în perioada vacanţei de vară

În luna august secretariatul va fi închis.

Se va asigura permanenţă în zilele de miercuri (orele 10:00-12:00) ale fiecărei săptămâni numai pentru probleme urgente (eliberare adeverinţe student, adeverinţe absolvenţi).

Adeverinţe de absolvire licenţă, promoţia iulie 2015

Absolvenţii de licenţă - promoţia 2015  îşi  pot ridica adeverinţa de absolvent de la secretariatul facultăţii.

Program: Luni -Joi – 9:00-16:00

SECRETAR ŞEF FACULTATE

Anunţ şefi de promoţie licenţă 2015

Şefii de promoţie de la ciclul licenţă 2015 sunt aşteptaţi  la secretariatul facultăţii  pentru ridicarea diplomei de “şef de promoţie”.

DE ASEMENEA,  SE POT ÎNSCRIE FĂRĂ CONCURS LA ORICARE DIN PROGRAMELE DE MASTERAT ORGANIZATE DE FACULTATE.

DECANATUL

Access wireless gratuit pentru studenţi şi profesori în amfiteatrul A103

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi TI  oferă în scop demonstrativ acces wireless pentru profesori şi studenţi în amfiteatrul A103.

Mai multe informaţii...

În atenţia absolvenţilor de licenţă, promoţia 2014, acte studii

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ - PROMOŢIA 2014,  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMA DE LICENȚĂ, BACALAUREAT ȘI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ DE LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307

Mai multe informaţii...

Situația școlară

În atenția tuturor studenților  

În acest moment  platforma studenti.pub.ro afișează toate notele din sesiunea de iarnă a anului universitar 2014/2015.

Mai multe informaţii...

Activare conturi DreamSpark 2014

Au fost create noile conturi pentru studenții admiși în acest an la facultatea noastră.

Mai multe informaţii...

Anunţ important taxe refacere discipline

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR
DE LA LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Studenţii care nu au achitat taxele de refacere de disciplină sau nu au făcut dovada achitării acestora până la data de 30 noiembrie a.c. nu vor apărea în cataloagele  de la disciplinele respective şi prin urmare nu vor fi primiţi la examene.

 

 Secretar Şef Facultate

Anunţ important burse

Studenţii sunt rugaţi să-şi actualizeze codul IBAN pe platforma https://www.studenti.pub.ro

Mai multe informaţii...

În atenţia studenţilor din ani terminali

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN

ANII TERMINALI 2013/2014

Mai multe informaţii...

Întâlnire cu studenţii anului 3 2014-2015

Întâlnire cu studenţii anului 3

Mai multe informaţii...

Anunţ important pentru studenţii din anul 2 masterat

Următorii studenți trebuie să aducă URGENT la secretariat diplomele de bacalaureat/licență în original, dupa caz. ÎN CAZ CONTRAR, NU VOR PUTEA SEMNA CONTRACTUL DE STUDII ȘI VOR FI EXMATRICULAȚI:

Mai multe informaţii...

Deschiderea festivă a noului an universitar 2014-2015

Universitatea "Politehnica" din  Bucureşti organizează deschiderea festivă a noului an universitar

Mai multe informaţii...

Program secretariat 15 şi 16 septembrie 2014

Luni 15 septembrie și Marti 16 septembrie 2014 secretariatul nu are program de lucru cu publicul.

SECRETAR ȘEF FACULTATE

În atenţia absolvenţilor de licenţă, promoţia 2014

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ, PROMOŢIA IULIE 2014,

POT SOLICITA ADEVERINȚĂ ȘI SITUAȚIE ȘCOLARĂ PENTRU DEDUCERE DE IMPOZIT NUMAI ÎN BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATE DE CĂTRE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ CATEGORIE, CONFORM ORDIN MFP 539/225/1479/2013

Adeverințe absolvire masterat promoția 2014

În atenția absolvenților programelor de masterat

Mai multe informaţii...

Locuri disponibile pentru cazare în căminele facultăţii

În urma decazărilor din semestrul I al anului universitar 2013-2014, în semestrul II au rămas disponibile câteva locuri de cazare în căminele ETTI. Studenţii ETTI doritori, care nu au primit cazare, pot adresa o cerere prodecanului de profil conf. Adriana Florescu  în în fiecare miercuri, joi sau vineri,  ora 12.00, în  sălile B235, B228a sau B226.

Eliberare foi matricole/suplimente la diplomă

Procedura pentru eliberarea foilor matricole pentru absolvenţii facultăţii

Mai multe informaţii...

În atenţia şefilor de grupe

Este permis accesul şefilor de grupe în Secretariatul Facultăţii în afara orelor de program de lucru cu publicul pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la procedurile de lucru. Pentru aceasta va trebui să faceţi o programare prin e-mail la secretara de an şi să aveţi confirmare de primire pe email.

 

Secretar Şef Facultate ETTI

Aplicaţia pentru vizualizarea situaţiei şcolare

ANUNȚ

Pentru studenţii ETTI înmatriculați în anul universitar 2012-2013

Mai multe informaţii...

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2015

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 31 august - 13 septembrie 2015

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Examen diplomă septembrie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015 –

Mai multe informaţii...

Examen diplomă iulie 2015

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA IULIE 2015 – 

 Perioada de înscriere: 22.06 - 26.06

Mai multe informaţii...

Lucrări de verificare - sem. 2

Lucrări de verificare (curs) pentru semestrul II

Mai multe informaţii...

Subcategorii