Concurs pentru funcția de decan – Etapa II – Calendar

Calendarul Concursului:

Mai multe informaţii...

Concurs pentru funcția de Decan

În conformitate cu ”Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Concursului public de ocupare a funcţiei de Decan la facultățile din cadrul UPB, pentru mandatul 2020-2024” Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI anunţă organizarea concursului pentru funcţia de decan al facultăţii.

Mai multe informaţii...

Informaţii referitoare la contul personal de e-mail pentru studenţi

Pentru a afla adresa de e-mail alocată accesați pagina "Acces site cursuri" de pe platforma http://studenti.pub.ro. 
Parola iniţială pentru anul 1 este studentnnnnnn (ultimele 6 cifre din CNP sau paşaport). Vă rugăm schimbaţi parola după prima autentificare.

Mai multe informaţii...

Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2019-2020

1. Studenții care au promovat anul universitar 2018/2019 vor semna contract de studii în perioada 30 septembrie – 8 octombrie  2019 , conform calendarului afișat la adresa http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/contracte-de-studiu/774-program-contracte-de-studii.

Mai multe informaţii...

Deschiderea festivă a noului an universitar

Universitatea "Politehnica" din  Bucureşti organizează deschiderea festivă a noului an universitar

Mai multe informaţii...

Finalizare încărcare note pe platformă 2019 sem 1

În acest moment toate notele din  anul universitar 2018/2019 sunt introduse pe platforma studenti.pub.ro.

Vă rugăm să vă verificați situația școlară afișată pe registrul de note iar în caz că există neconcordanțe să luați legătura cu secretariatul, prin  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 23 septembrie  2019.

Mai multe informaţii...

Adeverințe de absolvire licență și masterat promoția 2019

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

 PROMOŢIA 2019, ÎŞI POT RIDICA ADEVERINŢELE DE

ABSOLVIRE, DE LA SECRETARIATULFACULTĂŢII,

CONFORM PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL

 Secretar Șef Facultate

Depunere cereri burse 2019 sem 1

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR  DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 la admitere sau în anul universitar 2018/2019 pot să depună, sub semnătură, la secretara de an  cererile de acordare a burselor de performanţă,  merit gradul I şi merit gradul II, după următorul program: 

Mai multe informaţii...

Procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2019-2020

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele vor achita restul de taxă înainte de a depune cerere de repetare/reînmatriculare. Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, în timpul programului de lucru cu publicul.

Mai multe informaţii...

Procedura de promovare în anul universitar 2019-2020

Studenții care nu au obţinut necesarul de puncte credit obligatorii, respectiv:

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PENTRU ABSOLVENȚI PROMOȚIA 2018- LICENȚĂ și MASTERAT

ABSOLVENŢII  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE  LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307.

Mai multe informaţii...

În atenția absolvenților de masterat promoția 2019

ABSOLVENŢII DE MASTER  PROMOŢIA IUNIE 2019,

ÎŞI POT RIDICA ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE,

DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

ÎN PERIOADA 10 IULIE -24 IULIE 2019.

Program : Luni-Joi: 9.30-16.00, Vineri: 9.30-14.00

În atenția absolvenților de licență promoția iulie 2019

ABSOLVENŢII DE LICENȚĂ  PROMOŢIA IULIE 2019,

ÎŞI POT RIDICA ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE,

DE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

ÎN PERIOADA 10 IULIE -24 IULIE 2018.

Program: Luni-Joi: 9.30-16.00, Vineri: 9.30-14.00

Referendum universitar, 22.04.2019

Luni 22.04.2019, se organizează la nivelul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului UPB, pentru perioada 2020 – 2024. Au drept de vot toate cadrele didactice şi de cercetare care au calitatea de titular în UPB şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

Mai multe informaţii...

Romanian Cryptology Days – RCD 2019

În perioada 16-18 Septembrie 2019 va avea loc a 5-a Ediție a Conferinței Internaționale “Romanian Cryptology Days – RCD 2019” la Biblioteca Academiei Române. Menționăm că și în acest an articolele acceptate de Comitetul Științific vor fi publicate într-o ediție specială a Proceedings of the Romanian Academy, publicație cu un factor de impact ridicat.Mai multe informații se pot găsi la adresa www.sie.ro/rcd2019.

Conferința este listată pe site-ul IACR (www.iacr.org/events/list) și este înregistrată în sistemul EasyChair.

Medii burse 2018 sem2

Mai jos puteți consulta lista cu studenții care au obținut medii peste 8 în sem I an universitar 2018-2019.

Mai multe informaţii...

Cursuri liber alese de limba straină 2018-2019

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației oferă tuturor studenților din ciclul de licență (anii 1-4) posibilitatea de inițiere/perfecționare în cunoașterea unei limbi străine.

Mai multe informaţii...

În atenția studenților de anul 4

Joi 25 octombrie 2018 de la ora  19:00 în sala A01 va avea loc o întîlnire dintre conducerea facultății și studenții anului IV, pentru a clarifica aspecte despre alegerea proiectului de diplomă și realizarea formularului de înscriere a proiectului (Anexa 1).

Licență - Procedura de promovare în anul universitar 2018/2019

Studenții care nu au obţinut necesarul de puncte credit obligatorii, respectiv:

  • minim 35 cst pentru trecerea în anul II
  • minim 95 cst pentru trecerea în anul III
  • minim 155 cst pentru trecerea în anul IV

    Mai multe informaţii...

Masterat - procedura de promovare în anul universitar 2018/2019

Studenții care nu au obţinut necesarul de puncte credit obligatorii, respectiv:

  • minim 45 cst pentru trecerea în anul II din care,

-discipline-25 cst

-Cercetare științifică și practică S1-10 cst

-Cercetare științifică și practică S2-10 cst

Mai multe informaţii...