Anunț: depunerea dosarelor pentru burse de performanță

a) Bursa de performanță se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, cu condiția ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii anexată.

b) Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c) Candidații vor depune la comisia de burse a facultății un dosar ce va cuprinde:
- cererea însoțită de C.V.,
- lista cu participări la concursuri profesionale (în anul universitar 2020-2021),
- lucrări și articole publicate (în anul universitar 2020-2021),
- participarea la contracte de cercetare științifică (în anul universitar 2020-2021),
- eventual alte acte doveditoare

Criterii pentru acordarea bursei de performanță


Dosarele se vor depune la Secretariatul ETTI, până la data de 11 octombrie a.c.