Procedura eliberare adeverință student și situație școlară

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare în anul universitar 2021/2022 se face respectând Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa https://upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea  adeverinței de student, veți trimite cererea prin platforma studenti.pub.ro, din contul de student, urmând ca apoi să vă programați la secretara de an pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial.În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student, respectiv @stud.etti.upb.ro.

Adeverințele pot fi solicitate imediat ce ați primit mesaj de validare pe platforma de contracte, termenul de eliberare fiind diferit, în funcție de perioada din anul școlar.

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (anexa 13 din Regulament).Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Secretar Șef Facultate