Completare anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2021/2022

Procedura de semnare a contractelor în acest an universitar va fi în general aceeași ca și în anul universitar precedent, în sensul că Secretariatul va încarca contractele de studii pe platforma de contracte, urmând ca dvs. să le descărcați, printați și semnați olograf (obligatoriu) urmând ca apoi să le încărcați pe platformă împreună cu dovada achitării taxelor, după caz. Originalul contractului și dovada achitării taxelor vor fi aduse la Secretariat ulterior validarii pe platformă, dar nu mai târziu de 2 saptămâni de la inceperea cursurilor în format hibrid/fizic.

 

Legitimațiile și carnetele de student vor fi vizate numai după ce a fost validat contractul. La fel se va proceda și în cazul eliberării adeverinței de student. În prezent platforma de contracte este funcțională pentru studenții de la ciclul de licență (exceptând specializarea MON, an IV). În căteva zile se vor încarca și contractele pentru ciclul de masterat, respectiv anul IV MON.  

Pentru calcularea taxei datorate pentru primul semestru veți avea în vedere următoarele:

  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  • Studenții care refac anul de studiu( repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit.Excepție fac studenții din anul IV care au mai repetat anul IV în anii precedenti.În cazul acestora taxa este de 4.000 lei pentru studii în limba română /4.500 lei pentru studii în limba engleză și se va achita integral până la data de 15 octombrie 2021
  • Studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din  taxa de școlarizare anuală (4.000 lei pentru studii în limba română și 4.500 lei pentru studii în limba engleză) și vor menționa codul de debitor (studenții din anul I vor primi codul de debitor printr-un mesaj privat pe platforma de contracte)
  • Studenții care au contractat discipline liber alese, vor achita 30 lei/punct de credit și vor plăti la început de an pentru ambele semestre (excepție fac disciplinele din modulul de psihopedagogie aferente anului de studii în care se află studentul)

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dvs. iar cele care nu se regăsesc in extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita în contul RO77RNCB0723000506250319

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, codul de debitor (în cazul studenților admiși cu taxă), ce reprezintă plata iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata. 

Secretar Șef Facultate

11.10.2021