Anunț privind acordarea de burse de merit (gradul I și gradul II) pentru sem. I, an universitar 2021-2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor și a ajutoarelor sociale pentru studenții din UPB, disponibil pe site-ul Universității la adresa https://upb.ro/wp-content/uploads/2021/07/HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022.pdf2022.pdf și a Ordinului    nr.  3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, studenţii eligibili pentru burse de merit gradul I și gradul II, care:

 

  • urmează cursurile facultății noastre și concomitent urmează și cursurile altei instituţii de învăţământ superior de stat și pot beneficia de burse de la ambele instituții,
  • au urmat cursurile altor instituții de învățământ superior și au beneficiat de burse de la bugetul de stat

vor aduce la cunoștință Secretariatului Faculțății, respectiv secretarei de an, până la data de 30.10.2021.

În situația în care vă regăsiți în situațiile de mai sus și nu informați Secretariatul, vă asumați consecintele legale.

          Secretar Șef Facultate

           11.10.2021