ANUNŢ PENTRU ABSOLVENȚII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT PROMOȚIA 2021

ABSOLVENŢII  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE  LA RECTORAT, BIROUL ACTE DE STUDII, CLĂDIREA RECTORAT, CAMERA 307,  ÎNCEPÂND CU DATA DE 2 IUNIE 2022, LUNI-VINERI, INTERVAL ORAR 11-13.

 

Important:

Absolvenții de licență, care nu au trimis fotografiile la Secretariatul Facultății, sunt rugați sa le aibă la ei atunci cand se prezintă pentru ridicarea actelor.

Absolvenții de licență înscriși în prezent la unul din programele de masterat organizate de ETTI au obligația de a aduce originalele diplomelor la Secretariat, până la începutul anului universitar 2022/2023, dar nu înainte de a face copii xerox/copii legalizate în funcție de necesități.

               

SECRETAR ŞEF FACULTATE

25.05.2022