Procedura de refacere a anului (repetare/reînmatriculare) în anul universitar 2022/2023

Studenții care au semnat în anii precedenți contracte de studii cu taxă și nu au achitat integral taxele trebuie să achite restul de taxă.

 

Depunerea cererilor: 12.09-17.09.2022 – prin email, la Secretara de an.

NOTĂ

Începând cu anul universitar 2021/2022, conform HS nr. 153/10.02/2021, studenții din anul IV, studii de licență, care repetă pentru prima dată vor plăti valoarea taxei pe disciplină, iar cei care repetă a doua oară vor plăti integral valoarea taxei de școlarizare de 4.000 RON (cursuri cu predare în limba română), respectiv 4.500 RON (cursuri cu predare în limba engleză).

Conform Regulamentelor, taxele (după caz, valoare taxei pe disciplină sau a taxei de școlarizare) se achită până la data de 14 octombrie 2022.

Plățile se fac în contul: Universitatea Politehnica din București, IBAN: RO77RNCB0723000506250319, CUI: 4183199. Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, obiectul platii,  iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.  Dovada plății va trimisă pe email-ul secretarei de an/secretariatului, după caz.

ATENȚIE! Cererile trimise ulterior nu vor fi luate în considerare.