Procedura eliberare adeverințe student și situație școlară

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare în anul universitar 2022/2023 se face respectând Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa https://upb.ro/wp-content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimitecererea prin platforma studenti.pub.ro, din contul de student, urmând să vă prezentați la Secretariat pentru eliberare. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va poate trimite adeverința pe adresa de email declarată pe site-ul studenti.pub.ro.

Adeverințele pot fi ridicate numai după ce ați depus contractul în original, semnat, iar termenul de eliberare diferă în funcție de perioada din anul școlar.

Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (anexa 13 din Regulament).Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Secretar Șef Facultate