Anunț privind acordare burse de merit gradul I și gradul II în sem II, an universitar 2022/2023

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 în semestrul I al anului universitar 2022/2023 pot solicita acordarea bursei în sem. II, prin completarea formularului tip de cerere de bursă.

 

Vă reamintim că studenții anului I licență și I masterat pot solicita și primi doar bursa de gradul II. Bursa de gradul I (media minima 9,50) se acordă numai studenților înscriși în anii II, III, IV licență și II masterat.

ATENȚIE!!!!( sunt vizați în primul rând studenții din anul II masterat)

Spre deosebire de bursele de gradul II, unde numărul de burse se calculează proporțional cu numărul de studenți de la anul/specializarea/programul de masterat respectiv, bursele de gradul I se acordă tuturor studenților care au media minimă 9,50 și se scad din fondul de burse înainte de repartizarea burselor de gradul II.

 

Cererile se vor încărca pe platforma de contracte, în perioada 06-14 MARTIE 2023

 

 

Secretar șef facultate