Anunț privind plata taxelor în sem II, an universitar 2022/2023

Conform Regulamentelor privind studiile de licență și masterat, taxele aferente contractelor de studii se vor achita în primele două săptămâni din semestru.

La Facultatea ETTI, dovada achitării va fi încărcată de către student pe platforma de contractehttp://etti.pub.ro/contracte, în maxim o lună de la data începerii semestrului II.

Studenții care nu achită taxa și nu încarcă dovada achitării acesteia, în termenul stabilit, vor fi scoși din catalog, iar cei care au semnat contract de studii cu taxă vor fi propuși pentru exmatriculare.

Pentru calcularea taxei datorate pentru semestrul II, veți avea în vedere următoarele aspecte

  • studenții promovați care înregistrează la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit.
  • studenții promovați care înregistrează la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit.
  • studenții care refac anul de studiu (repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit.
  • studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din taxa de școlarizare anuală și vor menționa codul de debitor la efectuarea plății.
  • studenții care au contractat discipline liber alese, 30 lei/punct de credit (excepție fac disciplinele din modulul de psihopedagogie aferente anului de studii în care se află studentul).

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dvs. iar cele care nu se regăsesc în extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita în contul RO77RNCB0723000506250319

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, ce reprezintă plata, iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata. 

Secretar Șef Facultate

28.02.2023