ANUNŢ PENTRU ABSOLVENȚII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT PROMOȚIA 2022

ABSOLVENŢII ÎŞI POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE LA RECTORAT, BIROUL ACTE DE STUDII, CLĂDIREA RECTORAT, CAMERA 307, ÎNCEPÂND CU DATA DE 12 IUNIE 2023, LUNI-VINERI, INTERVAL ORAR 9-13, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL PRIVIND REGIMUL ACTELOR DE STUDII ȘI AL DOCUMENTELOR UNIVERSITARE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Important:

Absolvenții promoția FEBRUARIE 2023 au obligația de a prezenta Biroului Diplome adeverința de absolvire, dacă au ridicat-o de la Secretariatul facultății;
Absolvenții de licență înscriși în prezent la unul din programele de masterat organizate de ETTI au obligația de a aduce originalele diplomelor la Secretariat, până la începutul anului universitar 2023/2024, dar nu înainte de a face copii xerox/copii legalizate în funcție de necesități.


SECRETAR ŞEF FACULTATE
07.06.2023