Procedură eliberare adeverință de student și situație școlară 2023-2024

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimitecererea prin platforma studenti.pub.ro, din contul de student, urmând să vă prezentați la Secretariat pentru eliberare. Adeverințele pot fi ridicate numai după ce ați depus contractul în original, semnat, iar termenul de eliberare diferă în funcție de perioada din anul școlar.

Eliberarea situațiilor școlare în anul universitar 2023/2024 se face respectând Procedura disponibilă pe site-ul facultății la Secretariat-Proceduri

 http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/proceduri/procedura-de-aplicare-a-regulamentului-privind-regimul-actelor-de-studii-si-al-documentelor-universitare-in-cadrul-facultatii-de-electronica-telecomunicatii-si-tehnologia-informatiei

Prin urmare, pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (anexa 13 din Procedură), însoțită de copia actului de identitate. Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Secretar Șef Facultate