Concurs pentru funcția de Decan

  • Imprimare

În conformitate cu ”Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Concursului public de ocupare a funcţiei de Decan la facultățile din cadrul UPB, pentru mandatul 2020-2024” Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI anunţă organizarea concursului pentru funcţia de decan al facultăţii.

În data de 10 Ianuarie 2020 a avut loc ședința Consiliului facultății ETTI pentru avizarea candidaților.

În conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UPB și cu rezultatele votului exprimat direct și secret, candidatul Mihnea Udrea este considerat avizat și va participa în continuare la concurs în timp ce candidatul Constantin Vertan este considerat neavizat.

Întrucât nu au fost minim doi candidați avizați, urmează să se aplice Art 4, alin. (6) din metodologia menționată anterior. 

Dosarele de concurs care au primit avizele de legalitate:
Constantin VERTAN: CV Constantin VERTANLista publicații Constantin VERTANProgram managerial Constantin VERTAN
Radu Mihnea UDREA: CV și lista de lucrări Radu Mihnea UDREA Program managerial Radu Mihnea UDREA

DECANAT ETTI