Anunț privind plata taxelor în anul universitar 2017/2018

  • Imprimare

- Studenții care au fost admiși cu taxă, respectiv repetă anul sau au depus cerere de reînmatriculare vor fi înregistrați cu debite și vor avea obligația achitării acestora.

- Studenții care promovează anul dar au restanțe din anii anteriori vor fi înregistrați cu debite (taxele aferente restanțelor), conform Deciziei Rectorului nr. 508/03.11.2016 și vor avea obligația achitării acestora.

Achitarea taxelor:

  • semestrul I : 25.09-05.10.2017 
  • semestrul II : 19.02-01.03.2018

Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, conform programului de lucru cu publicul.

Dovada achitării va fi depusă la secretara de an, în maxim 2 zile de la finele perioadei de plată.

IMPORTANT!

Studenții pentru care au fost constituite debite nu vor fi înmatriculați în anul următor decât după stingerea debitelor.

Studenții care nu achită integral taxa aferentă semestrului I nu vor primi adeverințe de student.De asemenea, nu vor primi viză pe carnetele de student și nu vor beneficia de legitimații de transport.

Secretar Șef Facultate

19 septembrie 2017