ANUNŢ PENTRU ABSOLVENȚI PROMOȚIA 2018- LICENȚĂ și MASTERAT

ABSOLVENŢII  ÎŞI  POT RIDICA DIPLOMELE ȘI SUPLIMENTELE LA DIPLOME DE  LA RECTORAT, SERVICIUL DIPLOME, CAMERA 307.

 Program : Luni-Vineri - 11,00-13,00.

Important:

Ridicarea diplomei se face în baza fișei de lichidare semnată în original. Prin urmare, absolvenții care nu au depus fișa de lichidare în original trebuie să vină mai întâi în Secretariat pentru semnăturile de la finalul fișei.

Absolvenții de licență înscriși în prezent la unul din programele de masterat organizate de ETTI au obligația de aduce originalele diplomelor la Secretariat pentru completarea dosarului,  dar nu înainte de a va face copii xerox/copii legalizate în funcție de necesități.

                

SECRETAR ŞEF FACULTATE

06.06.2019