Depunere cereri burse 2019 sem 1

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR  DE LA LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

Conform Regulamentului de acordare a burselor, studenții care au obținut medii peste 8,00 la admitere sau în anul universitar 2018/2019 pot să depună, sub semnătură, la secretara de an  cererile de acordare a burselor de performanţă,  merit gradul I şi merit gradul II, după următorul program: 

 

  • marţi 22 octombrie -10,00-16,00
  • miercuri 23 octombrie -10,00-16,00
  • joi 24 octombrie - 10,00-16,00

Cererile depuse în cutiile metalice nu se iau în considerare.

Studenții care nu depun cerere de bursă în intervalul menționat mai sus  iși pierd dreptul de a primi bursa. 

 

Secretar șef facultate