Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2019-2020

  • Imprimare

1. Studenții care au promovat anul universitar 2018/2019 vor semna contract de studii în perioada 30 septembrie – 8 octombrie  2019 , conform calendarului afișat la adresa http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/contracte-de-studiu/774-program-contracte-de-studii.

 

  • Taxa pentru examenele restante din anii anteriori, semestrul I, va fi achitată după semnarea contractului de studii dar nu mai târziu de 30 octombrie 2019.
  • Taxa pentru cei admiși cu taxă, aferentă semestrului I, va fi achitată după semnarea contractului de studii dar nu mai târziu de 30 octombrie 2019.

2. Studenții care repetă anul universitar 2018/2019 vor semna contract de studii în perioada 30 septembrie –8 octombrie 2019, conform calendarului afișat la adresa http://www.electronica.pub.ro/index.php/anunturi/contracte-de-studiu/774-program-contracte-de-studii.

  • Taxa de repetare pentru semestrul I va fi achitată după semnarea contractului de studii dar nu mai târziu de  30 octombrie 2019.

3. Studenții care au depus cerere de reînmatriculare în anul universitar 2019/2020 vor semna contract de studii în perioada  9 - 17 octombrie 2019.

  • Taxa de repetare pentru semestrul I va fi achitată după semnarea contractului de studii dar nu mai târziu de  30 octombrie 2019.

 

Dispozițiile de plată se vor ridica de la Secretariatul Facultății, conform programului de lucru cu publicul. ATENȚIE!NU SE ADMIT ÎNTÂRZIERI!  Dovada achitării va fi depusă la secretara de an, în maxim 2 zile de la finele perioadei de plată.

IMPORTANT: Studenții care repetă anul  vor fi înregistrați cu debite și vor avea obligația achitării acestora.

 

Studenții care nu achită integral taxa de repetare aferentă semestrului I nu vor primi adeverințe de student. De asemenea, nu vor primi viză pe carnetele de student și nu vor beneficia de legitimații de transport.

Secretar Șef Facultate

26 septembrie 2019