Concurs pentru funcția de Decan etapa II

În conformitate cu ”Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea Concursului public de ocupare a funcţiei de Decan la facultățile din cadrul UPB, pentru mandatul 2020-2024” Facultatea de ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI anunţă organizarea concursului pentru funcţia de decan al facultăţii, etapa a II-a.

 

În data de 30 Ianuarie 2020 a avut loc ședința Consiliului facultății ETTI pentru avizarea candidaților (etapa II).

 

În conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UPB și cu rezultatele votului exprimat direct și secret, candidatul Mihai Stanciu este considerat avizat  și va participa în continuare la concurs în timp ce candidatul Marian Vladescu este considerat neavizat.

Dosarele de concurs care au primit avizele de legalitate:

Marian Vlădescu: CV Marian VlădescuLista publicații Marian VlădescuProgram managerial Marian Vlădescu
Mihai STANCIU: CV și lista de lucrări Mihai STANCIU; Program managerial Mihai STANCIU

DECANAT ETTI